Prilagođavanje laganih udaraca

Lagane udarce možete da prilagodite za obavljanje radnji koje često koristite. Na primer, ako često koristite tasterske prečice kao što su Ctrl+F5 ili Alt+Tab, izvršenju ovih radnji možete dodeliti lagani udarac.

 1. Otvorite dijalog „Olovka i dodir“ tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim na stavku Kontrolna tabla. U polje za pretragu upišite termin olovka i dodir, a zatim u listi rezultata tapnite na stavku Olovka i dodir.

  Napomena

  • Opciju „Olovka i dodir“ nećete videti ukoliko ne koristite Tablet PC ili računar sa ekranom osetljivim na dodir

 2. Na kartici Laki udarci potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi nagle pokrete za brzo i lako izvršavanje uobičajenih radnji, odaberite opciju Pokreti za navigaciju i uređivanje, a zatim tapnite dugme Prilagodi.

 3. U dijalogu Prilagođavanje naglih pokreta tapnite listu za svaki lagani udarac koji želite da prilagodite, a zatim tapnite željenu radnju.

 4. Kada izvršite sve željene promene, tapnite na dugme U redu, a zatim ponovo tapnite na dugme U redu.

  Napomena

  • Tapnite na dugme Vrati na podrazumevane vrednosti da biste vratili na podrazumevane vrednosti radnje za sve lagane udarce.

Saveti

 • Da biste videli postavke za lagane udarce, tapnite na ikonu Nagli pokretiSlika ikone pokreta olovkom na sistemskoj traci poslova u okviru Windows trake zadataka.
 • Da biste vežbali korišćenje lakih udaraca, pogledajte članak Vežbanje korišćenja laganih udaraca.