Prilagođavanje „Start“ menija

Organizovanje „Start“ menija može da vam olakša pronalaženje omiljenih programa i fascikli.

Slika „Start“ menija
„Start“ meni
Prikaži sve

Postavljanje ikone programa na „Start“ meni

Ako redovno koristite program, možete da kreirate prečicu ka njemu tako što ćete njegovu ikonu zakačiti na „Start“ meni. Zakačene ikone programa prikazuju se sa leve strane „Start“ menija.

 • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu koju želite da prikačite na „Start“ meni, a zatim izaberite stavku Prikači na „Start“ meni.

Napomene

 • Da biste otkačili ikonu programa, kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Otkači sa „Start“ menija.

 • Da biste promenili redosled zakačene stavke, prevucite ikonu programa na novo mesto na listi.

Uklanjanje ikone programa sa „Start“ menija

Uklanjanje ikone programa sa „Start“ menija ne dovodi do njenog uklanjanja sa liste „Svi programi“, niti do deinstaliranja programa.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa koju želite da uklonite sa „Start“ menija, a zatim izaberite stavku Ukloni sa liste.

Premeštanje dugmeta „Start“

Dugme „Start“ Slika dugmeta „Start“ se nalazi na traci zadataka. Iako dugme „Start“ ne možete da uklonite sa trake zadataka, možete da premestite traku zadataka — i dugme„Start“ zajedno sa njom.
 1. Kliknite desnim tasterom miša na prazan deo trake zadataka. Ako se pored stavke Zaključaj traku zadataka nalazi oznaka potvrde, kliknite na nju da biste je uklonili.

 2. Kliknite na prazan deo trake zadataka, a zatim držite taster miša prilikom prevlačenja trake zadataka uz neku od četiri ivice radne površine. Kad se traka zadataka nađe na željenom mestu, otpustite taster miša.

Napomena

 • Da biste zaključali traku zadataka, kliknite desnim tasterom miša na prazan deo trake zadataka, a zatim izaberite stavku Zaključaj traku zadataka tako da se pored nje ponovo pojavi oznaka potvrde. Zaključavanje trake zadataka pomaže u sprečavanju slučajnog premeštanja ili promene veličine trake zadataka.

Brisanje nedavno otvaranih datoteka ili programa iz „Start“ menija

Brisanjem nedavno otvaranih datoteka ili programa iz „Start“ menija oni se ne brišu sa računara.

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. Izaberite karticu „Start“ meni. Da biste obrisali nedavno otvarane programe, opozovite izbor u polju za potvrdu Uskladišti i prikaži nedavno otvarane programe u „Start“ meniju. Da biste obrisali nedavno otvarane datoteke, opozovite izbor u polju za potvrdu Uskladišti i prikaži nedavno otvarane stavke u „Start“ meniju i na traci zadataka, a zatim kliknite na dugme U redu.

Podešavanje broja prečica do programa koje često koristite

„Start“ meni prikazuje prečice za programe koje najčešće koristite. Možete promeniti broj prikazanih prečica programa (to može da utiče na visinu „Start“ menija).

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. Izaberite karticu Start meni, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 3. U dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija, u polju Broj nedavno korišćenih programa za prikaz unesite željeni broj programa za prikazivanje u „Start“ meniju, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Prilagođavanje desnog okna „Start“ menija

Možete da dodate ili uklonite stavke koje se pojavljuju na desnoj strani „Start“ menija, kao što su „Računar“, „Kontrolna tabla“ i „Slike“. Takođe možete da promenite neke stavke tako da se pojavljuju kao veze ili meniji.

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. Izaberite karticu „Start“ meni, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 3. U dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija izaberite željene opcije sa liste, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Vraćanje podrazumevanih postavki „Start“ menija

„Start“ meni možete da vratite na originalne podrazumevane postavke.

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. Izaberite karticu „Start“ meni, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 3. U dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija izaberite stavku Koristi podrazumevane postavke, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Traženje programa iz „Start“ menija

 • Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u polju za pretragu otkucajte reč ili frazu.

Dodavanje komande „Pokreni“ „Start“ meniju

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. Izaberite karticu „Start“ meni, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 3. U dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija pomerajte se kroz listu opcija da biste pronašli polje za potvrdu Komanda „Pokreni“, potvrdite izbor u njemu, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Dodavanje opcije „Nedavne stavke“ u „Start“ meni

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. Izaberite karticu „Start“ meni. U okviru Privatnost potvrdite izbor u polju za potvrdu Uskladišti i prikaži nedavno otvarane stavke u „Start“ meniju i na traci zadataka.

 3. Kliknite na dugme Prilagodi. U dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija pomerajte se kroz listu opcija da biste pronašli polje za potvrdu Nedavne stavke, potvrdite izbor u njemu, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.