Ako želite da smanjite broj nepotrebnih datoteka na čvrstom disku da biste oslobodili prostor i ubrzali rad računara, upotrebite alatku „Čišćenje diska“. Ona uklanja privremene datoteke, prazni korpu za otpatke i uklanja niz sistemskih datoteka i drugih stavki koje vam više nisu potrebne. Više informacija o brisanju datoteka iz korpe za otpatke potražite u odeljku Trajno brisanje datoteka iz korpe za otpatke.

Sledeća procedura briše datoteke povezane sa vašim korisničkim nalogom. Alatku „Čišćenje diska“ možete upotrebiti i za brisanje svih datoteka na računaru.

 1. Otvorite alatku „Čišćenje diska“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Čišćenje diska, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Čišćenje diska.

 2. Sa liste Disk jedinice izaberite jedinicu čvrstog diska koju želite da očistite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U dijalogu Čišćenje diska, na kartici Čišćenje diska potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored tipova datoteka koje želite da izbrišete i kliknite na dugme U redu.

 4. U poruci koja će se pojaviti kliknite na dugme Izbriši datoteke.

Čišćenje svih datoteka na računaru

 1. Otvorite alatku „Čišćenje diska“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Čišćenje diska, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Čišćenje diska.

 2. Sa liste Disk jedinice izaberite jedinicu čvrstog diska koju želite da očistite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. U dijalogu Čišćenje diska kliknite na dugme Obriši sistemske datoteke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. U dijalogu Čišćenje diska: izbor disk jedinice izaberite jedinicu čvrstog diska koju želite da očistite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. U dijalogu Čišćenje diska, na kartici Čišćenje diska potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored tipova datoteka koje želite da izbrišete i kliknite na dugme U redu.

 6. U poruci koja će se pojaviti kliknite na dugme Izbriši datoteke.

  Kartica „Više opcija“ je dostupna kada odaberete da očistite datoteke svih korisnika na računaru. Ova kartica uključuje dva dodatna načina za oslobađanje više prostora na disku:

  • Programi i funkcije. Otvara opciju „Programi i funkcije“ na kontrolnoj tabli gde možete deinstalirati programe koje više ne koristite. Kolona „Veličina“ u opciji „Programi i funkcije“ prikazuje koliko prostora na disku koristi svaki program.

  • Oporavak sistema i kopije u senci. Pomoću ove opcije možete da izbrišete sve osim poslednje tačke vraćanja na disku.

   Oporavak sistema koristi tačke vraćanja za vraćanje sistemskih datoteka na raniju tačku u vremenu. Ako računar normalno radi, brisanjem ranijih tačaka vraćanja možete sačuvati prostor na disku.

   U nekim izdanjima operativnog sistema Windows 7, tačke vraćanja mogu da uključuju prethodne verzije datoteka, poznate kao kopije u senci i rezervne kopije slika kreiranih pomoću programa Windows Complete PC rezervna kopija. Biće izbrisane i te datoteke i slike. Za više informacija o oporavku sistema potražite termin „oporavak sistema“ u opciji „Windows pomoć i podrška“.