Gadžeti radne površine (pregled)

Windows sadrži mini-programe koji se nazivaju gadžeti i koji nude informacije vidljive na prvi pogled i pružaju jednostavan pristup alatkama koje se često koriste. Na primer, gadžete možete koristiti da biste prikazali projekciju slajdova slika ili naslove koji se neprekidno ažuriraju. Neki od gadžeta koji se dobijaju uz Windows 7 jesu „Kalendar“, „Sat“, „Vreme“, „Naslovi feedova“, „Projekcija slajdova“ i „Slagalica sa slikama“.

Da biste pogledali video zapis, pogledajte članak Slika dugmeta „Reprodukuj“Video: Personalizing your PC.

Zašto da koristim gadžete radne površine?

Gadžeti radne površine mogu obezbediti da informacije i alatke budu dostupne su za neposredno korišćenje. Na primer, možete prikazati naslove vesti neposredno pored otvorenih programa. Na taj način, ukoliko za vreme rada želite da pratite promene vesti, ne morati da prestanete sa radom da biste se prebacili na Veb lokaciju sa vestima.

Gadžet „Naslovi feedova“ možete upotrebiti za prikaz naslova najnovijih vesti iz izvora koje sami odaberete. Ne morate da prestanete sa radom na dokumenti jer su naslovi uvek vidljivi. Ako ugledate naslov koji vas zanima, možete kliknuti na njega i Veb pregledač će direktno otvoriti tu priču.

Prvi koraci sa gadžetima

Da biste razumeli kako da koristite gadžete, istražimo tri gadžeta: „Sat“, „Projekcija slajdova“ i „Naslovi feedova“.

Kako funkcioniše gadžet „Sat“?

Kada kliknete desnim tasterom miša na gadžet „Sat“, videćete listu stvari koje možete uraditi sa gadžetom, uključujući zatvaranje gadžeta „Sat“, postavljanje gadžeta „Sat“ na vrh otvorenih prozora i promenu opcija gadžeta „Sat“ (kao što je ime, vremenska zona i izgled).

Slika desnog klika mišem na gadžet „Sat“
Možete kliknuti desnim tasterom miša na gadžet da biste videli listu stvari koje možete da uradite sa njim.

Savet

 • Ako postavite pokazivač na gadžet „Sat“, u blizini njegovog gornjeg desnog ugla pojaviće se dugmad Zatvori i Opcije.

  Slika gadžeta „Sat“
  Sat

Kako funkcioniše gadžet „Projekcija slajdova“?

Sada pokušajte da zadržite pokazivač na gadžetu „Projekcija slajdova“ koji na računaru prikazuje slike u okviru neprekidne projekcije slajdova.

Slika gadžeta „Projekcija slajdova“
Projekcija slajdova

Ako kliknete desnim tasterom miša na gadžet „Projekcija slajdova“ i izaberete stavku Opcije, moći ćete da odaberete slike koje će se pojaviti u okviru projekcije slajdova, kontrolišete brzinu kojom će projekcija slajdova biti reprodukovana i promenite efekte prelaza sa slike na sliku. Pored toga, možete kliknuti desnim tasterom miša na gadžet „Projekcija slajdova“ i postaviti pokazivač na stavku Veličina da biste promenili veličinu gadžeta.

Savet

 • Kada postavite pokazivač na gadžet „Projekcija slajdova“, pored gornjeg desnog ugla gadžeta pojaviće se dugmad Zatvori, Veličina i Opcije.

  Slika gadžeta „Projekcija slajdova“ sa dugmadima
  Neki gadžeti, kao što je gadžet „Projekcija slajdova“, imaju dugmad Zatvori, Veličina i Opcije.
Prikaži sve

Promena slika u okviru projekcije slajdova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na gadžet „Projekcija slajdova“ i izaberite stavku Opcije.

 2. Sa liste Fascikla izaberite lokaciju slika koje želite da prikažete i kliknite na dugme U redu.

  Beleška

  • Projekcija slajdova podrazumevano prikazuje stavke koje se nalaze u fascikli „Uzorci slika“.

Podešavanje brzine projekcije slajdova i efekata prelaza

 1. Kliknite desnim tasterom miša na gadžet „Projekcija slajdova“ i izaberite stavku Opcije.

 2. Na listi Prikaži svaku sliku izaberite broj sekundi za prikaz svake slike.

 3. Sa liste Prelaz sa slike na sliku izaberite željeni prelaz i kliknite na dugme U redu.

Kako funkcioniše gadžet „Naslovi feedova“?

Gadžet „Naslovi feedova“ može prikazivati često ažurirane naslove sa Veb lokacije koja pruža feedove, poznate i kao RSS feedovi, XML feedovi, distribuirani sadržaj ili Veb feedovi. Veb lokacije često koriste feedove za distribuciju vesti i blogova. Da biste primali feedove, potrebna vam je Internet veza. Po podrazumevanoj vrednosti, gadžet „Naslovi feedova“ neće prikazivati nijedan naslov. Da biste pokrenuli prikazivanje malog skupa unapred izabranih naslova, kliknite na dugme Prikaži naslove.

Slika gadžeta „Naslovi feedova“
Gadžet „Naslovi feedova“

Kada kliknete na dugme Prikaži naslove, možete kliknuti desnim tasterom miša na gadžet „Naslovi feedova“ i izabrati stavku Opcije da biste birali sa liste dostupnih feedova. Listu možete dopuniti tako što ćete odabrati vlastite feedove sa Veba.

Prikazivanje feeda u gadžetu „Naslovi feedova“

 1. Kliknite desnim tasterom miša na gadžet „Naslovi feedova“ i izaberite stavku Opcije.

 2. Sa liste Prikaži ovaj feed izaberite feed koji želite da prikažete i kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Da biste se pomerali kroz naslove, kliknite na strelice na donjoj ivici gadžeta „Naslovi feedova“.

Koje gadžete imam?

Da biste mogli da dodate gadžet, on mora biti instaliran na računaru. Da biste videli koji gadžeti su instalirani na računaru, uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu i izaberite stavku Gadžeti.

 2. Kliknite na dugmad za pomeranje da biste videli sve gadžete.

 3. Da biste videli informacije, kliknite na gadžet i izaberite stavku Prikaži detalje.

Napomena

 • Program „Lepljive beleške“ i gadžet „Lepljive beleške“, koji su bili dostupni u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows, zamenjeni su u operativnom sistemu Windows 7. Ako ste u prethodnoj verziji operativnog sistema Windows koristili program ili gadžet „Lepljive beleške“ i nadogradili ste računar, sve beleške koje ste imali (u vidu zapisa olovkom ili teksta) trebalo bi da budu dostupne u novoj verziji programa „Lepljive beleške“.

Dodavanje i uklanjanje gadžeta

Radnoj površini možete dodati bilo koji gadžet koji je instaliran na računaru. Ako želite, možete dodati više instanci nekog gadžeta. Na primer, ako pratite vreme u dve vremenske zone, možete dodati dve instance gadžeta „Sat“ i podesiti odgovarajuće vreme na svakom od njih.

Prikaži sve

Dodavanje gadžeta

 1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu i izaberite stavku Gadžeti.

 2. Kliknite dvaput na gadžet da biste ga dodali.

Uklanjanje gadžeta

 • Kliknite desnim tasterom miša na gadžet i izaberite stavku Zatvori gadžet.

Organizovanje gadžeta

Moguće je prevući gadžet na novi položaj bilo gde na radnoj površini.