Ustanovljavanje problema sa memorijom na računaru

Ako Windows otkrije moguće probleme sa memorijom računara, zatražiće vam da pokrenete alatku za dijagnostiku memorije.

Pokretanje alatke za dijagnostiku memorije

Kada dobijete obaveštenje o mogućem problemu sa memorijom, kliknite na obaveštenje da biste odabrali jednu od dve opcije za vreme pokretanja alatke za dijagnostiku memorije.

Slika dijaloga „Alatka za dijagnostiku memorije“
Alatka za dijagnostiku memorije daje vam dve opcije

Ako odaberete da ponovo pokrenete računar i odmah pokrenete alatku, uverite se da ste sačuvali ono što ste uradili i zatvorili sve programe koji rade. Alatka za dijagnostiku memorije će se automatski pokrenuti kada ponovo pokrenete operativni sistem Windows. Dok alatka ne dovrši proveravanje memorije računara, može proći nekoliko minuta. Kada se test dovrši, Windows će se automatski ponovo pokrenuti. Ako alatka otkrije greške, trebalo bi da se obratite proizvođaču računara za informacije o njihovom ispravljanju pošto greške u memoriji obično ukazuju na problem sa memorijskim čipovima na računaru ili drugi hardverski problem.

Dodatne opcije za pokretanje alatke za dijagnostiku memorije

Preporučujemo vam da pustite da se alatka za dijagnostiku memorije pokrene automatski. Ipak, napredni korisnici bi možda želeli da prilagode postavke alatke. Evo na koji način:

 1. Kada se pokrene alatka za dijagnostiku memorije, pritisnite taster F1.

 2. Možete da prilagodite sledeće postavke:

  • Kombinovanje testova. Odaberite tip testa koji želite da pokrenete: Osnovni, Standardni ili Prošireni. Izbori su opisani u alatki.

  • Keš. Odaberite željenu postavku keša za svaki test: Podrazumevano, Uključeno ili Isključeno.

  • Brojanje prolaza. Otkucajte koliko puta želite da ponovite test.

 3. Pritisnite taster F10 da biste započeli test.

Ručno pokretanje alatke za dijagnostiku memorije

Ako se Windows alatka za dijagnostiku memorije ne pokrene automatski, možete je pokrenuti ručno.

 1. Otvorite alatka za dijagnostiku memorije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin Memorija, a zatim izaberite stavku Dijagnostikovanje problema sa memorijom na računaru. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Odaberite kada ćete pokrenuti alatku.