U aplikaciji Windows Media Center možete da izvršite promene na digitalnim slikama, kao što su rotiranje slike ili uklanjanje efekta crvenih očiju. Takođe možete da odštampate i izbrišete slike.

Slika ekrana osetljivog na dodir u aplikaciji Media Center
Izrezivanje slike u aplikaciji Media Center
Prikaži sve

Rotiranje slike

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video snimci i izaberite stavku Biblioteka slika.

 3. Da biste sliku rotirali za 90 stepeni u smeru kretanja kazaljki na satu, kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Rotiraj. Ako kliknete na sliku više puta, slika se rotira za 90 stepeni u smeru kretanja kazaljki na satu svaki put kada kliknete na dugme Rotiraj.

Napomena

 • Prilikom rotiranja slike, menja se originalna datoteka slike, a ne samo njen prikaz u aplikaciji Media Center.

Poboljšavanje slike

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video snimci i izaberite stavku Biblioteka slika.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na sliku koju želite da uredite, izaberite stavku Detalji slike, izaberite stavku Poboljšavanje i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste uklonili efekat crvenih očiju, izaberite stavku Crvene oči.

  • Da biste povećali kontrast, izaberite stavku Kontrast.

  • Da biste podesili izrezivanje, izaberite stavku Izreži i kliknite na dugmad ispod slike da biste premestili, povećali, smanjili ili rotirali granice izrezivanja.

  • Da biste izvršene promene pregledali preko celog ekrana, izaberite stavku Pregled. Kliknite na dugme Nazad kada završite.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite sa menjanjem slike.

Napomena

 • Prilikom poboljšavanja slike, menja se originalna datoteka slike, a ne samo njen prikaz u aplikaciji Media Center.

Štampanje slike

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi i izaberite stavku Windows Media Center.
 2. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video snimci i izaberite stavku Biblioteka slika.

 3. Krećite se do slike koju želite da odštampate, kliknite desnim tasterom miša na sliku i izaberite stavku Detalji slike.

 4. Da biste odštampali sliku, kliknite na dugme Odštampaj i ponovo kliknite na dugme Odštampaj.

Brisanje slike sa računara

 1. Na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Slike i video snimci i izaberite stavku Biblioteka slika.

 2. Krećite se do slike koju želite da izbrišete, kliknite desnim tasterom miša na sliku, izaberite stavku Izbriši i kliknite na dugme Da.

Saveti

 • Slike možete da uređujete i prilikom reprodukcije projekcije slajdova tako što ćete u toku projekcije slajdova kliknuti desnim tasterom miša na sliku. Kada završite, na ekranu Detalji slike izaberite stavku Nastavi projekciju slajdova da biste nastavili gde ste stali.

 • Kada sliku prikazujete preko celog ekrana, možete je povećati pritiskom na taster Enter.