Omogućavanje ili onemogućavanje senzora

Programi mogu koristiti informacije iz senzora nakon što se on omogući. Senzore koji su instalirani na računaru ili povezani sa računarom preko mreže možete omogućiti ili onemogućiti na kontrolnoj tabli u odeljku „Senzor lokacije i ostali senzori“. Onemogućavanjem senzora on se ne isključuje. Neki programi i dalje mogu pristupati informacijama iz senzora kada je on onemogućen. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje ili deinstaliranje senzora.

Kada se senzor omogući, svi korisnici i programi na računaru podrazumevano mogu pristupati informacijama iz senzora. Kada program ili usluga prvi put pristupi lokaciji računara iz senzora, Windows će privremeno na sistemskoj traci poslova prikazati ikonu „Senzor lokacije i ostali senzori“ Prikaz definicije. Da biste ograničili programe i usluge koji će pristupati informacijama iz senzora nakon što ga omogućite, pogledajte odeljak Promena programa i usluga koji mogu pristupati informacijama iz senzora. Više informacija o tome kako omogućavanje senzora utiče na privatnost potražite u odeljku Kako senzor utiče na privatnost?

Omogućavanje ili onemogućavanje senzora

  1. Otvorite opciju „Senzor lokacije i ostali senzori“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku „Kontrolna tabla“. U polju za pretragu otkucajte senzori, a zatim izaberite stavku Senzor lokacije i ostali senzori.

  2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored senzora koji želite da omogućite ili opozovite izbor u polju za potvrdu da biste onemogućili senzor, a zatim kliknite na dugme Primeni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite..