Ponovo upisivi CD-ovi (na primer, CD-RW diskovi) i ponovo upisivi DVD-ovi (na primer, DVD-RW, DVD+RW ili DVD+RAM) mogu se brisati i na njih se može upisivati više puta. Kada obrišete ponovo upisivi CD, DVD ili Blu-ray disk, možete formatirati disk i ponovo narezati datoteke na njega. Za više informacija pogledajte odeljak Narezivanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Explorer.

Prikaži sve

Brisanje svih datoteka sa diska

Možete obrisati sve datoteke odjednom na ponovo upisivom disku kao što su CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ili DVD-RAM diskovi. To možete uraditi za diskove koji koriste Live sistem datoteka ili Mastered format diska. Sledeći koraci za brisanje diska neće raditi sa upisivim diskovima kao što su CD-R, DVD-R ili DVD+R diskovi.

 1. Ubacite ponovo upisivi disk kao što je CD-RW, DVD-RW, DVD+RW ili DVD-RAM disk u pisač CD, DVD ili Blu-ray diskova na računaru.

 2. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 3. U programu Windows Explorer kliknite na ikonu pisača CD, DVD ili Blu-ray diskova.

 4. Na traci sa alatkama izaberite stavku Brisanje diska i sledite korake u čarobnjaku.

Brisanje više datoteka na disku

Ako imate ponovo upisivi disk (kao što je CD-RW ili DVD-RW disk) ili upisivi disk (kao što je CD-R ili DVD-R disk) koji je formatiran pomoću formata Live sistem datoteka, možete izbrisati jednu ili više datoteka na disku.

 1. Ubacite upisivi ili ponovo upisivi disk u CD, DVD ili Blu-ray pisač diska na računaru.

 2. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 3. Kliknite dvaput na ikonu pisača CD, DVD ili Blu-ray diska u programu Windows Explorer da biste prikazali datoteke na disku.

 4. Izaberite datoteke ili fascikle koje želite da izbrišete.

  Da biste izabrali više datoteka, pritisnite i držite taster Ctrl i kliknite na datoteke koje želite da izbrišete.

 5. Pritisnite taster Delete.