Slede odgovori na neka uobičajena pitanja o deljenju datoteka i štampača u operativnom sistemu Windows 7.

Prikaži sve

Koje su različite opcije deljenja datoteka u operativnom sistemu Windows?

Windows pruža tri osnovna načina direktnog deljenja datoteka sa računara: deljenje javnih fascikli, deljenje pojedinačnih fascikli i matične grupe.

Prednost javne fascikle je jednostavnost. Svi računari koji rade pod operativnim sistemom Windows imaju javne fascikle. Sve osobe sa korisničkim nalogom i lozinkom na računaru mogu da pristupe javnim fasciklama. Koje su mane? Upravo to. Svi mogu da im pristupe.

Ako želite veću kontrolu nad time ko može da pristupi određenoj datoteci ili fascikli, možete da delite samo tu datoteku ili fasciklu. Podešavanje tog tipa deljenja malo je komplikovanije, ali možete precizno da kontrolišete ko može da vidi ili izmeni datoteke ili fascikle. Uz taj metod nema potrebe da trošite vreme na kopiranje ili premeštanje datoteka. Možete da ih delite sa mesta na kojem se nalaze na računaru.

Najlakši način deljenja datoteka na kućnoj mreži jeste kreiranje matične grupe ili pridruživanje njoj. Matična grupa je grupa računara koji dele slike, muziku, video zapise, dokumente, čak i štampače. Računari moraju da rade pod operativnim sistemom Windows 7 da bi učestvovali u matičnoj grupi.

Više informacija o svakoj opciji potražite u članku Osnove deljenja datoteka.

Kako se dele datoteke uskladištene u pojedinačnim fasciklama?

Pojedinačne datoteke i fascikle – čak i cele biblioteke– možete da delite sa drugim osobama pomoću novog menija Deljenje sa. Opcije koje se prikazuju zavise od datoteke koju delite i tipa mreže sa kojom je računar povezan – matična grupa , radna grupa ili domen. Pregled potražite u članku Deljenje datoteka sa drugom osobom.)

(Više informacija o tipovima mreža potražite u članku Koja je razlika između domena, radne grupe i matične grupe?)

Kako se dele datoteke uskladištene u javnoj fascikli?

Javne fascikle predstavljaju praktičan način deljenja datoteka na računaru. Datoteke u javnim fasciklama možete da delite sa drugim osobama koje koriste isti računar i sa osobama koje koriste druge računare na vašoj mreži. Sve datoteke ili fascikle koje stavite u javnu fasciklu automatski se dele sa osobama koje imaju pristup javnim fasciklama.

Slika javnih fascikli
Javne fascikle u Windows bibliotekama

Više informacija potražite u članku Deljenje datoteka pomoću javnih fascikli.

Kako se datoteke dele pomoću matične grupe?

Kada podesite računar sa ovom verzijom operativnog sistema Windows, matična grupa se automatski kreira ako već ne postoji na kućnoj mreži.

Ako matična grupa već postoji, možete da joj se pridružite. Kada kreirate matičnu grupu ili joj se pridružite, možete da izaberete biblioteke koje želite da delite. Možete da sprečite deljenje određenih datoteka ili fascikli, a kasnije možete da delite i dodatne biblioteke. Matičnu grupu možete da zaštitite lozinkom koju možete promeniti u bilo kom trenutku.

Više informacija o upotrebi matične grupe potražite u članku HomeGroup: preporučene veze.

Šta je to deljenje štampača i kako se to radi?

Zahvaljujući deljenju štampača, više računara na mreži može da koristi jedan štampač.

Deljenje štampača zahteva nekoliko koraka. Prvo je potrebno da uključite deljenje datoteka i štampača, a zatim da delite štampač. Kada druge osobe žele da koriste vaš štampač, mogu da slede nekoliko koraka da bi dodale vaš štampač na svoje računare.

Više informacija potražite u članku Deljenje štampača.

Napomena