Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o imenima datoteka i oznakama tipa datoteke.

Prikaži sve

Šta je oznaka tipa datoteke?

Oznaka tipa datoteke jeste skup znakova koji operativnom sistemu Windows pomažu da shvati kakva se vrsta informacija nalazi u datoteci i koji bi program trebalo da otvori. To se zove oznaka tipa datoteke jer se pojavljuje na kraju imena datoteke posle tačke. U imenu datoteke mojadatoteka.txt oznaka tipa datoteke je txt. Ona operativnom sistemu Windows ukazuje na to da je u pitanju tekstualna datoteka koja se može otvoriti pomoću programa koji su povezani sa tom oznakom tipa, kao što je program „Pisanka“ ili „Beležnica“.

Kako mogu da kontrolišem koji programi su povezani sa određenom oznakom tipa datoteke?

Svaki program koji je instaliran na računaru namenjen je za otvaranje jednog ili više tipova datoteka, a sve ih identifikuje oznaka tipa datoteke. Ako na računaru imate više od jednog programa koji može da otvori neki tip datoteke, jedan program će biti postavljen kao podrazumevani. Da biste promenili program koji se automatski otvara pošto kliknete dvaput na datoteku, pogledajte članak Promena programa kojim se otvara tip datoteke.

Kolika može biti dužina imena datoteke?

To zavisi od dužine kompletne putanje do datoteke (na primer C:\Program Files\filename.txt). Windows ograničava jednu putanju na najviše 260 znakova. Upravo zato povremeno možete naići na grešku prilikom kopiranja datoteke sa veoma dugačkim imenom na lokaciju koja ima dužu putanju od prvobitne lokacije datoteke.

Koji znakovi se ne mogu koristiti za ime datoteke?

U imenu datoteke ne možete koristiti sledeće znakove: \ / ? : * " > < |

Kako mogu da vidim oznake tipa datoteke u imenu datoteke?

Windows krije oznake tipa datoteke da bi bilo lakše pročitati imena datoteka, ali možete odabrati opciju da oznake tipa budu vidljive. Da biste saznali kako, pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje oznaka tipa datoteke.

Kako da promenim oznaku tipa datoteke?

Oznake tipa datoteke obično ne treba menjati jer posle toga možda nećete moći da otvorite ili uređujete datoteku. Međutim, ponekad menjanje oznake tipa datoteke može biti korisno, na primer kada treba da promenite tekstualnu datoteku (.txt) u HTML datoteku (.htm) da biste mogli da je prikažete u Veb pregledaču.

Promena oznake tipa datoteke

  1. Uverite se da su oznake tipa datoteke vidljive. Da biste saznali kako da to uradite, pogledajte članak Prikazivanje ili skrivanje oznaka tipa datoteke.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na gadžet koji želite da promenite i izaberite stavku Preimenuj.

  3. Izbrišite oznaku tipa datoteke, otkucajte novu oznaku tipa, a zatim pritisnite taster Enter.

  4. Windows će vas upozoriti da promena oznake tipa datoteke može dovesti do prestanka ispravnog funkcionisanja datoteke. Ako ste sigurni da će program koji koristite prepoznati oznaku tipa koju ste otkucali, kliknite na dugme Da da biste potvrdili promenu.