Windows Media Center može reprodukovati mnoge različite tipove datoteka sa muzikom, video zapisima i slikama. Možete čak podesiti Media Center tako da bude podrazumevani plejer za određene tipove datoteka tako da se one otvaraju u aplikaciji Media Center kada dvaput kliknete na njih. Više informacija potražite u odeljku Promena podrazumevanog muzičkog ili video plejera.

Da biste otvorili datoteku u aplikaciji Media Center, možda će biti potrebno da prethodno ukažete aplikaciji Media Center na to gde skladištite datoteke. Da biste saznali kako da to uradite, pogledajte odeljak Dodavanje datoteka digitalnih medija u Windows Media Center.

Dodatni formati datoteka mogu da budu podržani ako instalirate nove kodeke u operativnom sistemu Windows.

Prikaži sve

Tipovi muzičkih datoteka

U sledećoj tabeli navedeni su tipovi muzičkih datoteka koje podržava Media Center.

Tipovi muzičkih datoteka (format) Oznake tipa datoteke
Tipovi muzičkih datoteka (format)

Windows Media Audio datoteka

Oznake tipa datoteke

.asx, .wm, .wma i .wmx

Tipovi muzičkih datoteka (format)

Windows audio datoteka

Oznake tipa datoteke

.wav

Tipovi muzičkih datoteka (format)

MP3 audio datoteka

Oznake tipa datoteke

.mp3 i .m3u

Tipovi muzičkih datoteka (format)

Napredno audio kodiranje

Oznake tipa datoteke

.aac

Tipovi video datoteka

U sledećoj tabeli navedeni su tipovi video datoteka koje podržava Media Center.

Tipovi video datoteka (format) Oznake tipa datoteke
Tipovi video datoteka (format)

Windows Media datoteka

Oznake tipa datoteke

.wm i .asf

Tipovi video datoteka (format)

Windows Media Video datoteka

Oznake tipa datoteke

.wmv

Tipovi video datoteka (format)

Windows video datoteka

Oznake tipa datoteke

.avi

Tipovi video datoteka (format)

Windows TV datoteka

Oznake tipa datoteke

.wtv

Tipovi video datoteka (format)

Microsoft datoteka snimljene TV emisije

Oznake tipa datoteke

.dvr-ms

Tipovi video datoteka (format)

Datoteka filma

Oznake tipa datoteke

.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2 i .vob

Tipovi datoteka slika

U sledećoj tabeli navedeni su tipovi datoteka slika koje podržava Media Center.

Tipovi datoteka slika (format) Oznake tipa datoteke
Tipovi datoteka slika (format)

JPEG

Oznake tipa datoteke

.jpg i .jpeg

Tipovi datoteka slika (format)

JPEG XR

Oznake tipa datoteke

.hdp i .wdp

Tipovi datoteka slika (format)

TIFF

Oznake tipa datoteke

.tif i .tiff

Tipovi datoteka slika (format)

Format datoteke RAW

Oznake tipa datoteke

.raw

Tipovi datoteka slika (format)

GIF

Oznake tipa datoteke

.gif

Tipovi datoteka slika (format)

Rasterska slika

Oznake tipa datoteke

.bmp

Tipovi datoteka slika (format)

Portable Network Graphics

Oznake tipa datoteke

.png

Napomene

  • Digitalne slike snimljene digitalnim fotoaparatom i sačuvane u RAW formatu nisu podržane u programu Media Center.

  • Animirane GIF datoteke nisu u potpunosti podržane. Ovaj format datoteke može da bude prikazan kao nepokretna slika, ali neće biti animiran.