Windows Media Player možete koristiti da biste brzo pronašli i reprodukovali muzičke, video datoteke, kao i datoteke slika. Takođe možete pronaći lokacije u bibliotekama medija na računaru na kojima su uskladištene medijske datoteke ili preći na muziku u istom albumu.

Napomena

 • Iako stavkama medija možete pristupiti u biblioteci programa Windows Media Player, same medijske datoteke mogu se pronaći u bibliotekama operativnog sistema Windows („Muzika“, „Video zapisi“, „Slike“ i „Snimljeni TV sadržaj“) na računaru. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Prikaži sve

Pretraživanje stavki u biblioteci programa Player

Da biste s lakoćom pronašli stavke u biblioteci programa Player, važno je da datoteke imaju precizne i potpune informacije o medijima. Ako je potrebno, možete sami da dodate ili promenite informacije o medijima. Više informacija o promeni informacija o medijima potražite u odeljku Dodavanje ili uređivanje informacija o medijima u programu Windows Media Player.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U polju za pretragu otkucajte tekst koji želite da pronađete. Imajte u vidu da prilikom pretrage nije moguće koristiti džoker znakove kao što su * i ?.

  Napomena

  • Da biste obrisali kriterijume prethodne pretrage iz polja za pretragu, kliknite na dugme Obriši pretraguSlika dugmeta „Obriši pretragu“.

Pronalaženje lokacije na kojoj je datoteka uskladištena na računaru

Da biste pronašli medijske datoteke na računaru i omogućili njihovo premeštanje ili kopiranje, izvršite sledeće radnje:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player potražite datoteku koju želite da pronađete na računaru.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku i izaberite stavku Otvori lokaciju datoteke.

Pronalaženje svih fascikli na računaru u kojima je uskladišten tip medija

Da biste pronašli lokaciju na kojoj su uskladištene sve datoteke sa određenim tipom medija (na primer, muzika), izvršite sledeće radnje:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player, u meniju Organizovanje izaberite stavku Prilagodi okno za navigaciju.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Fascikla za tip medija (na primer, Muzika) i kliknite na dugme U redu.

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku Fascikla.

  Kolona u oknu sa detaljima prikazuje putanju do svih datoteka iz te kategorije.

Pronalaženje datoteka preuzetih sa prodavnice na mreži

Ako želite da vidite prodavnice na mreži korišćene za kupovinu stavki medija, izvršite sledeće radnje:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U meniju Organizovanje izaberite stavku Prilagodi okno za navigaciju.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prodavnice na mreži za tip medija (na primer, Muzika) i kliknite na dugme U redu.

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku Prodavnice na mreži.

  U oknu sa detaljima biblioteke programa Player datoteke su grupisane po prodavnicama na mreži u kojima su kupljene.

  Napomena

  • Datoteke koje nisu kupljene u prodavnici na mreži (na primer, pesme ripovane sa CD-a) biće kategorisane oznakom Nepoznato.