Da li moj računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows?

Termini 32-bitni i 64-bitni odnose se na način na koji procesor računara (naziva se i CPU) obrađuje informacije. 64-bitna verzija operativnog sistema Windows obrađuje velike količine radne memorije (RAM) efikasnije od 32-bitne verzije. Sledite korake u dolenavedenim odeljcima da biste saznali da li vaš računar radi pod 32-bitnom ili 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows i koje izdanje operativnog sistema Windows se nalazi na njemu.

Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows XP

 • Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  • Ako je u okviru Sistem navedena stavka „x64 izdanje“, koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows XP.

  • Ako u okviru Sistem nije navedena stavka „x64 izdanje“, koristite 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows XP.

  Izdanje operativnog sistema Windows XP koje koristite prikazano je u okviru Sistem blizu vrha prozora.

Računari koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista ili Windows 7

 • Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
  • Ako je pored stavke Tip sistema navedena oznaka „64-bitni operativni sistem“, koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7.

  • Ako je pored stavke Tip sistema navedena oznaka „32-bitni operativni sistem“, koristite 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7.

  Izdanje operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 koje koristite prikazano je u okviru Izdanje operativnog sistema Windows blizu vrha prozora.

Više informacija o 32-bitnom i 64-bitnom operativnom sistemu Windows 7 potražite na adresi 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja.