Da biste našli programe i uređaje koji će funkcionisati uz Windows 7, potražite proizvode koji imaju logotip „Kompatibilno sa operativnim sistemom Windows 7“. Njihova kompatibilnost sa 32-bitnim i 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows 7 je testirana.

Takođe možete posetiti Veb lokaciju Windows 7 Centar kompatibilnosti i potražiti imena proizvoda ili pregledati mnoge različite kategorije programa i uređaja. Proizvođači hardvera i softvera nastavljaju da ažuriraju ove informacije, tako da ih često proveravajte.

Napomena