Zaštitni zid je softver ili hardver koji proverava informacije koje dolaze sa Interneta ili mreže, a zatim ih blokira ili im dozvoljava da prođu do računara, u zavisnosti od postavki zaštitnog zida. Čak i ako mislite da na računaru nemate ništa što bi ikoga zanimalo, crv može u potpunosti da onemogući računar ili bi neko mogao da upotrebi vaš računar za širenje crva ili virusa na druge računare bez vašeg znanja.

Evo odgovora na uobičajena pitanja o zaštitnim zidovima.

Prikaži sve

Šta znači „omogućavanje komunikacije programa kroz zaštitni zid“?

Omogućavanje komunikacije programa kroz zaštitni zid, koje ponekad naziva i deblokiranje, podrazumeva dozvoljavanje određenom programu da šalje informacije kroz zaštitni zid. Programu možete dozvoliti da komunicira kroz zaštitni zid i tako što ćete otvoriti neke portove. Više informacija potražite u članku Omogućavanje komunikacije programa kroz Windows zaštitni zid.

Kako da znam da je Windows zaštitni zid uključen?

Windows zaštitni zid je uključen po podrazumevanoj vrednosti u ovoj verziji operativnog sistema Windows. Da biste se uverili da on nije isključen, sledite ove korake:

 1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin zaštitni zid, a zatim izaberite stavku Windows zaštitni zid.

 2. U levom oknu izaberite stavku Uključi ili isključi Windows zaštitni zid. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Ispod svakog tipa mrežne lokacije izaberite stavku Uključi Windows zaštitni zid, a zatim kliknite na dugme U redu. Preporučujemo da zaštitni zid uključite za sve tipove mrežnih lokacija.

Koje su preporučene postavke za Windows zaštitni zid?

Preporučujemo podrazumevane postavke zaštitnog zida:

 • Zaštitni zid je uključen.

 • Zaštitni zid je uključen za sve mrežne lokacije (kuća ili posao, javna ili domen).

 • Zaštitni zid je uključen za sve mrežne veze.

 • Zaštitni zid blokira sve dolazne veze osim onih koje ste izričito dozvolili.

Koje su neke od stvari koje zaštitni zid ne može da spreči?

 • Virusi e-pošte

  Virusi e-pošte se nalaze u prilozima e-poruka. Zaštitni zid ne može da utvrdi sadržaj e-poruka, tako da ne može da vas zaštiti od ovih tipova virusa. Trebalo bi da koristite antivirusni program da biste skenirali i izbrisali sumnjive priloge iz e-poruke pre nego što je otvorite. Čak i kada imate antivirusni program, ne bi trebalo da otvarate prilog e-pošte ako niste sigurni da je bezbedan.

 • Phishing prevare

  Phishing je tehnika koja se koristi da bi se od korisnika računara na prevaru dobile lične ili finansijske informacije, kao što je lozinka računa u banci. Uobičajena phishing prevara na mreži započinje e-porukom koja deluje kao da potiče iz pouzdanog izvora, ali zapravo upućuje primaoce da dostave informacije lažnoj Veb lokaciji. Zaštitni zidovi ne mogu da utvrde sadržaj e-poruka, tako da ne mogu da vas zaštite od ovog tipa napada.

Ako imam ruter sa ugrađenim zaštitnim zidom, da li treba da uključim i Windows zaštitni zid?

Da, jer zaštitni zidovi zasnovani na mrežnim skretnicama obezbeđuju samo zaštitu od računara na Internetu, ali ne i od računara na kućnoj mreži. Na primer, ako se mobilni računar ili računar-gost poveže sa nekom drugom mrežom, zarazi se crvom, a zatim poveže sa vašom kućnom mrežom, zaštitni zid zasnovan na mrežnoj skretnici neće moći da spreči širenje crva. Međutim, zaštitni zid koji radi na svakom računaru na mreži može pomoći u kontroli širenja virusa.

Međutim, istovremeni rad više zaštitnih zidova na računaru može da dovede do neusaglašenosti. Najbolje je koristiti samo jedan zaštitni zid, pored zaštitnog zida zasnovanog na mrežnoj skretnici.

Šta mi je još potrebno pored zaštitnog zida da bih zaštitio računar?

Trebalo bi da uradite dve stvari:

 • Uključite automatsko ažuriranje operativnog sistema Windows i uverite se da se ispravke automatski instaliraju na računaru. Više informacija potražite u članku Promena načina na koji Windows instalira ispravke ili obaveštava o njima.

 • Koristite Microsoft Security Essentials ili drugi antivirusni program i program protiv malvera, i redovno ga ažurirajte preuzimanjem ispravki sa Veb lokacije proizvođača programa. Većina ovih programa se automatski ažurira. Oni pomažu u zaštiti računara od špijunskog softvera i zlonamernog softvera.

Kako da drugim računarima dozvolim da komuniciraju sa mojim računarom kroz Windows zaštitni zid?

Ako imate problema pri dozvoljavanju drugim računarima da komuniciraju sa vašim računarom kroz Windows zaštitni zid, možete pokušati da upotrebite alatku za rešavanje problema sa dolaznim vezama da biste automatski pronašli i otklonili neke uobičajene probleme.

Otvorite alatku za rešavanje problema sa dolaznim vezama tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Rešavanje problema. Kliknite na vezu Prikaži sve, a zatim izaberite stavku Dolazne veze.

Za informacije io naprednom rešavanju problema sa zaštitnim zidom pogledajte temu Windows Zaštitni zid sa naprednim vodičem za rešavanje bezebdnosnih problema: dijagnostika i alatka and Rešavanje problema sa postavkama Windows zaštitnog zida u Windows XP servisnom paketu 2 za napredne korisnike.