Vaš korisnički profil je skup postavki zbog kojih računar izgleda i radi kako vi želite. On sadrži vaše postavke za pozadine radne površine, čuvare ekrana, željene postavke pokazivača, postavke zvuka i druge funkcije. Korisnički profili obezbeđuje da se lične željene postavke koriste pri svakom prijavljivanju na Windows. Ako ste pokušali da se prijavite na Windows i primili poruku o grešci koja vam saopštava da je vaš korisnički profil možda oštećen, možete pokušati da ga popravite. Potrebno je da kreirate novi profil, a zatim kopirate datoteke iz postojećeg profila u novi.

Kreiranje novog korisničkog profila

Da biste kreirali novi korisnički profil, potrebno je da prvo kreirate novi korisnički nalog. Kada kreirate nalog, ujedno se kreira i profil.

Koraci koje treba da pratite razlikovaće se u zavisnosti od toga da li je računar na domenu ili u radnoj grupi. Da biste to otkrili, pogledajte odeljak „Provera da li se računar nalazi u radnoj grupi ili na domenu“ na lokaciji Koja je razlika između domena, radne grupe i matične grupe?

Prikaži sve

Moj računar je na domenu

 1. Otvorite Microsoft Management Console tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, u polju za pretragu otkucati mmc, a zatim pritisnuti taster Enter. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. U levom oknu alatke Microsoft Management Console izaberite stavku Lokalni korisnici i grupe.

  Ako ne vidite stavku „Lokalni korisnici i grupe“

  Ako ne vidite stavku Lokalni korisnici i grupe, to je verovatno zato što proširenje konzole nije dodato alatki Microsoft Management Console. Pratite ove korake da biste ga instalirali:

  1. U okviru alatke Microsoft Management Console, u meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni proširenje konzole.

  2. Izaberite stavku Lokalni korisnici i grupe i kliknite na dugme Dodaj.

  3. Izaberite opciju Lokalni računar, kliknite na dugme Završi, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Izaberite fasciklu Korisnici.

 4. U meniju Radnja izaberite stavku Novi korisnik.

 5. Otkucajte odgovarajuće informacije u dijalogu, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 6. Kada završite sa kreiranjem korisničkih naloga, kliknite na dugme Zatvori.

Moj računar je deo radne grupe

 1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavke Kontrolna tabla i Korisnički nalozi i porodična bezbednost, a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.
 2. Izaberite stavku Upravljajte drugim nalogom. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite stavku Kreirajte novi nalog.

 4. Otkucajte ime koje želite da date korisničkom nalogu, izaberite tip naloga, a zatim kliknite na dugme Kreiraj nalog.

Kopiranje datoteka u novi korisnički profil

Pošto ste kreirali profil, možete kopirati datoteke iz postojećeg profila. Na računaru morate imati najmanje tri korisnička naloga, uključujući i novi nalog koji ste upravo kreirali, da biste dovršili ove korake.

 1. Prijavite se kao korisnik, ali ne kao korisnik novog naloga ili naloga iz kojeg želite da kopirate datoteke.

 2. Otvorite fasciklu „Moji dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar. Dvaput kliknite na jedinicu čvrstog diska na kojoj je instaliran Windows (to je obično disk jedinica C:) , dvaput kliknite na stavku Korisnici, dvaput kliknite na fasciklu sa imenom svog naloga, a zatim dvaput kliknite na stavku Moji dokumenti.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.

  Ako ne vidite meni Alatke, pritisnite taster Alt.

 4. Izaberite karticu Prikaz, a zatim izaberite opciju Prikaži skrivene datoteke, fascikle i disk jedinice.

 5. Opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij zaštićene datoteke operativnog sistema, kliknite na dugme Da da biste potvrdili, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Pronađite fasciklu C:\Users\Staro_korisničko ime gde C predstavlja disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows, a Staro_korisničko ime ime profila iz kojeg želite da kopirate datoteke.

 7. Izaberite sve datoteke i fascikle u ovoj fascikli, izuzev sledećih datoteka:

  • Ntuser.dat

  • Ntuser.dat.log

  • Ntuser.ini

 8. U meniju Uređivanje izaberite stavku Kopiraj.

  Ako ne vidite meni Uređivanje, pritisnite taster Alt.

 9. Pronađite fasciklu C:\Users\Novo_korisničko ime, gde C predstavlja disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows, a Novo_korisničko ime ime novog korisničkog profila koji ste kreirali.

 10. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi.

  Ako ne vidite meni Uređivanje, pritisnite taster Alt.

 11. Odjavite se, a zatim se ponovo prijavite kao novi korisnik.

  Ako imate e-poruke u programu za e-poštu, potrebno je da pre nego što izbrišete stari profil uvezete e-poruke i e-adrese u novi korisnički profil. Ako sve funkcioniše ispravno, možete izbrisati stari profil.

Ako postupci po gorenavedenim koracima ne reše problem, obratite se za pomoć dobavljaču podrške za korisnike. Da biste saznali više informacija o opcijama podrške za korisnike koje važe za ovaj računar, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Pomoć i podrška, a zatim u dnu prozora pomoći kliknite na vezu Više opcija podrške.