Ako ne možete da se povežete sa mrežom, možda postoji problem sa mrežnim adapterom. Prvo pokušajte da upotrebite program za rešavanje problema sa mrežnim adapterom za automatsko pronalaženje i rešavanje nekih uobičajenih problema:

 • Otvorite alatku za rešavanje problema sa mrežnim adapterom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema, a zatim izaberite stavku Rešavanje problema. Kliknite na vezu Prikaži sve, a zatim izaberite stavku Mrežni adapter.

Ako pokretanje programa za rešavanje problema sa mrežnim adapterom ne reši problem, možete pokušati da uradite nešto od sledećeg:

Prikaži sve

Uverite se da je mrežni adapter omogućen

Da biste omogućili adapter:

 1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mrežnog adaptera, a zatim izaberite stavku Omogući. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Uspostavljanje početnih vrednosti mrežnog adaptera

Da biste uspostavili početne vrednosti adaptera:

 1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mrežnog adaptera, a zatim izaberite stavku Onemogući. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Ponovo kliknite desnim tasterom miša na ikonu adaptera, a zatim izaberite stavku Omogući. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Uspostavili ste početne vrednosti adaptera. Pokušajte da se ponovo povežete sa mrežom ili pokrenite program za rešavanje problema sa mrežom da biste proverili da li mrežni adapter sada ispravno radi.

 • Otvorite program za rešavanje problema sa mrežom tako što ćete na sistemskoj traci poslova desnim tasterom miša kliknuti na ikonu mreže, a zatim izabrati stavku Reši probleme.

Ažuriranje upravljačkog programa mrežnog adaptera

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

Ako uspostavite početne vrednosti mrežnog adaptera i još uvek ne možete da se povežete sa mrežom, možda je potrebno da ažurirate upravljački program adaptera. (Ažuriranje upravljačkog programa može da reši problem upravljačkih programa koji su neispravni, zastareli i upravljačkih programa koji nedostaju.) Da biste ažurirali upravljački program mrežnog adaptera, sledite ove korake:

 1. Otvorite upravljač uređajima tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim u odeljku Sistem kliknuti na dugme Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Dvaput kliknite na stavku Mrežni adapteri, kliknite desnim tasterom miša na adapter, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Upravljački program i kliknite na dugme Ažuriraj upravljački program.

  Ako Windows ne može da pronađe upravljački programa na računaru, a nemate vezu sa Internetom, možda će biti potrebno da se obratite proizvođaču mrežnog adaptera ili proizvođaču računara da biste dobili upravljački program. Pogledajte informacije koje ste dobili sa mrežnim adapterom ili računarom da biste videli da li imate disk koji sadrži upravljačke programe.

Nakon ažuriranja upravljačkog programa, pokušajte ponovo da se povežete sa mrežom ili pokrenite program za rešavanje problema sa mrežom da biste proverili da li je adapter ažuriran.

 • Otvorite program za rešavanje problema sa mrežom tako što ćete na sistemskoj traci poslova desnim tasterom miša kliknuti na ikonu mreže, a zatim izabrati stavku Reši probleme.

Ako ništa drugo ne pomogne, zamenite adapter

Ako ste pokušali da uspostavite početne vrednosti mrežnog adaptera i ažurirate upravljačke programe, a program za rešavanje problema sa mrežom pokazuje da i dalje postoji problem sa mrežnim adapterom, pokušajte da zamenite adapter. Kupite novi mrežni adapter i instalirajte ga na računar sledeći uputstva proizvođača ili zamenite adapter u servisu.

Onemogućavanje ili deinstaliranje mrežnog adaptera

Ako odlučite da nećete da koristite određeni mrežni adapter, možete da ga onemogućite (što je najlakše) ili deinstalirate.

Onemogućavanje mrežnog adaptera

Onemogućavanje mrežnog adaptera ga isključuje, tako da se neće koristiti.

 1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mrežnog adaptera, a zatim izaberite stavku Onemogući. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Deinstaliranje mrežnog adaptera

Upozorenje

 • Isključite računar i iskopčajte ga iz izvora napajanja. Ovo je veoma važno. Instaliranje kartice na računaru čije je napajanje uključeno može da dovede do strujnog udara ili oštećenja kartice i računara.

 1. Pročitajte informacije koje ste dobili uz računar da biste saznali kako da otvorite kućište računara. Ako više nemate uputstva, na kućištu računara (uglavnom sa zadnje strane) potražite šrafove ili kopče za otvaranje kućišta.

 2. Kada otvorite kućište, uzemljite se dodirivanjem metalnog kućišta oko konektora u koji se priključuje kabl za napajanje. Ovo može da zaštiti vas od strujnog udara, kao i novu karticu i postojeće delove računara od statičkog elektriciteta.

 3. Pročitajte informacije koje ste dobili uz mrežni adapter. Ako više nemate uputstva, pronađite mrežni adapter. Ako niste sigurni koja kartica je mrežni adapter, pratite kablove od mrežnog kabla do zadnjeg dela kartice, a zatim zapamtite u kojem se konektoru kartica nalazi.

 4. Iskopčajte kablove iz zadnjeg dela mrežnog adaptera i uklonite šrafove ili kopče koji pričvršćuju mrežni adapter.

 5. Pažljivo izvucite mrežni adapter pravo iz konektora. Pazite da ga ne uvrćete ili savijate pri uklanjanju.

 6. Ako ne instalirate novi mrežni adapter, postavite poklopac konektora ako ga imate i vratite šraf ili kopču. Zatim zatvorite kućište računara i vratite šrafove koje ste uklonili kada ste ga otvarali.