Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o korišćenju fascikli u operativnom sistemu Windows 7.

Prikaži sve

Šta je fascikla i na koji način se razlikuje od biblioteke?

Fascikla je kontejner za datoteke. Svaka datoteka uskladištena je u fascikli ili potfascikli (fascikla unutar fascikle). Svim fasciklama možete pristupiti tako što ćete u oknu za navigaciju (levo okno) otvorene fascikle izabrati stavku Računar.

Na neki način, biblioteka je slična fascikli. Na primer, kada otvorite biblioteku, videćete neke datoteke. Međutim, u biblioteci ne možete skladištiti datoteke ili fascikle. To je mala, ali važna razlika. U biblioteke možete uključiti fascikle sa različitih lokacija da biste mogli da ih vidite na jednom mestu. To je dobar način organizovanja datoteka zato što ne morate pretraživati više lokacija da biste pronašli ono što tražite.

Slika okna za navigaciju u kojem je prikazana biblioteka slika sa tri uključene fascikle
Okno za navigaciju u kojem je prikazana biblioteka slika sa tri uključene fascikle

Više informacija o uključivanju fascikli potražite u odeljku Uključivanje fascikli u biblioteku.

Da li datoteke treba da sačuvam u fascikli ili biblioteci?

To nije važno. Ako datoteku sačuvate u fascikli, ona će se pojavljivati u svim bibliotekama koje uključuju tu fasciklu. Ukoliko datoteku sačuvate u biblioteci, ona će zapravo biti uskladištena na podrazumevanoj lokaciji za čuvanje za tu biblioteku. Na primer, ako tekstualne datoteke sačuvate u biblioteci dokumenata, one će biti uskladištene u fascikli „Moji dokumenti“, a ne u biblioteci.

Da biste saznali koja fascikla predstavlja podrazumevanu lokaciju za čuvanje za neku biblioteku, pogledajte odeljak Prilagođavanje biblioteke.

Da li mogu da promenim ikonu za fasciklu?

Da, možete promeniti podrazumevanu sliku ikone fascikle.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 2. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Prilagođavanje.

 3. U okviru Ikone fascikle kliknite na dugme Promeni ikonu i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Sa podrazumevane liste izaberite neku ikonu, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

  • Kliknite na dugme Potraži, dođite do datoteke ikone, kliknite na dugme Otvori, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

  • Kliknite na dugme Potraži. Sa liste Datoteke ikona izaberite stavku Sve datoteke, dođite do kompatibilne datoteke (kao što je Bitmap datoteka), kliknite na dugme Otvori, potom na dugmeU redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

  • Da biste ikonu fascikle vratili na podrazumevanu sliku, kliknite na dugme Vrati na podrazumevane vrednosti, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Neke opcije, uključujući mogućnost promene ikone fascikle, nisu dostupne ako fascikli pristupate iz biblioteke.

Gde su meniji koji su se pojavljivali na vrhu otvorenih fascikli u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows?

Meniji su skriveni po podrazumevanoj vrednosti zato što se uobičajenim komandama menija sada može pristupiti sa nove trake sa alatkama. Da biste prikazali menije, pritisnite taster ALT ili kliknite na dugme Organizuj, postavite pokazivač na stavku Raspored i izaberite stavku Traka sa menijima.

Gde je nestala lista fascikli?

Lista fascikli (naziva se i stablo fascikli) može da se pronađe u oknu za navigaciju (levo okno) svake otvorene fascikle, u okviru stavke Računar.

Slika liste fascikli u oknu za navigaciju
Lista fascikli u oknu za navigaciju

Ukoliko ne vidite okno za navigaciju, kliknite na dugme Organizuj, postavite pokazivač na stavku Raspored, a zatim izaberite stavku Okno za navigaciju. Više informacija potražite u odeljku Rad sa oknom za navigaciju.

Šta je traka adresa i kakve vrste informacija prikazuje?

Traka adresa se nalazi pored polja za pretragu na vrhu svakog otvorenog prozora i prikazuje trenutnu lokaciju. Kliknite na lokaciju na traci adresa da biste direktno prešli na nju.

Slika trake adresa
Traka adresa

Više informacija potražite u odeljku Kretanje pomoću trake adresa.