FreeCell je vrsta pasijansa koja se igra sa jednim špilom. Ključ pobede leži u četiri slobodna polja u uglu table – otuda i ime igre.

Prikaži sve

Pokretanje igre

 1. Otvorite fasciklu „Igre“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin igre i sa liste rezultata izaberite stavku Explorer za igre.

 2. Dvaput kliknite na opciju FreeCell.

  (Ne vidite ovu stavku? Možda ćete morati da uključite Windows igre. Pogledajte odeljak Gde se nalaze igre?)

 3. Da biste započeli, kliknite na kartu na dnu neke od kolona i prevucite je u osnovno polje, slobodno polje ili drugu kolonu u skladu sa pravilima ispod.

Čuvanje igre

 • Ukoliko želite igru da završite kasnije, samo je zatvorite i kliknite na dugme Sačuvaj. Kada sledeći put budete igrali, bićete upitani da li želite da nastavite poslednju igru. Ako želite, kliknite na dugme Da.

Promena opcija za igru

Možete uključiti ili isključiti animaciju, prikazati savete, automatski sačuvati igre itd.

 1. Otvorite fasciklu „Igre“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin igre i sa liste rezultata izaberite stavku Explorer za igre.

 2. Dvaput kliknite na stavku FreeCell.

  (Ne vidite ovu stavku? Možda ćete morati da uključite Windows igre. Pogledajte odeljak Gde se nalaze igre?)

 3. U meniju Igra izaberite stavku Opcije.

 4. Izaberite željene opcije i kliknite na dugme U redu.

Prilagođavanje izgleda igre

Možete izabrati različite špilove karata i pozadine table.

 1. Otvorite fasciklu „Igre“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin igre i sa liste rezultata izaberite stavku Explorer za igre.

 2. Dvaput kliknite na stavku FreeCell.

  (Ne vidite ovu stavku? Možda ćete morati da uključite Windows igre. Pogledajte odeljak Gde se nalaze igre?)

 3. U meniju Igra izaberite stavku Promeni izgled.

 4. Izaberite željene opcije i kliknite na dugme U redu.

Slika igre FreeCell
FreeCell

FreeCell: pravila i osnove

Cilj

Kreirajte četiri niza od 13 karata, jedan niz u svakoj boji u svakom od četiri osnovna polja. Svaki niz mora biti poređan od najmanje karte (kec) do najveće karte (kralj).

Tabla

FreeCell se igra sa jednim špilom od 52 karte koje se dele otvorene i poređane u osam kolona. Vući ćete karte iz tih kolona da biste napravili četiri niza.

U gornjem levom uglu nalaze se četiri slobodna polja u koja privremeno možete odložiti karte tokom igre.

U gornjem desnom uglu nalaze se četiri osnovna polja u kojima pravite nizove potrebne za pobedu.

Kako igrati

Vucite karte sa dna svake kolone i premeštajte ih na sledeći način:

 • Iz kolone u slobodno polje. U svakom slobodnom polju može da se nalazi samo jedna karta.

 • Iz kolone u kolonu (ili iz slobodnog polja u kolonu). Karte u koloni moraju biti postavljene u opadajućem redosledu, a naizmenično treba da se ređaju crvene i crne karte.

 • Iz kolone u osnovno polje. Svaki niz mora da se sastoji od jedne boje i da započinje kecom.

Predlozi i saveti

 • Zatražite predloge. Imate problem? Pritisnite taster H da bi zasvetleo sledeći potez.

 • Otvorite skrivene karte. Ako ne možete jasno da vidite neku kartu, kliknite na nju desnim tasterom miša. Karta će biti vidljiva sve dok držite taster miša.

 • Igraj ponovo, Windows. Da biste ponovo igrali sa istim deljenjem, pogledajte broj igre u donjem levom uglu ekrana, u meniju Igra izaberite Izaberi igru i otkucajte taj broj. Zabavno je da isprobate drugačiju strategiju ili vidite da li bi neki prijatelj mogao bolje da odigra uz isto deljenje.

 • Planirajte unapred. Premeštajte karte da biste namerno napravili duge nizove, oslobodili kolone i premestili kečeve na osnovna polja.

 • Prvo kečevi. Kada su male karte na vrhu kolone, bolje ih je što pre izvući i premestiti u osnovno polje.

 • Oslobodite slobodna polja. Što više dostupnih slobodnih polja ima, lakše je premeštati karte. Trudite se da slobodno polje bude prazno kada dovršite potez.

 • Oslobodite cele kolone. Kad god je moguće, premestite sve karte iz kolone i ponovo je popunite počevši od što veće karte – idealno bi bilo da ne bude manja od desetke. Kraljevi su najbolji.