U opciji „Informacije o performansama i alatke“ nalazi se osnovni rezultat indeksa Windows iskustva koji ukazuje na performanse i ukupne mogućnosti hardvera računara.

Otvorite opciju „Informacije o performansama i alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte Informacije o performansama i alatke, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Informacije o performansama i alatke.

Osnovni rezultat vam pomaže da kupite programe koji se podudaraju sa nivoom performansi računara. Osnovni rezultat se odnosi samo na aspekte performansi računara koje utiču na kvalitet izvršavanja funkcija u sistemu Windows i drugim programima na ovom računaru i ne odražava se na ukupni kvalitet računara. Više informacija potražite u odeljku Šta je indeks Windows iskustva?

Slika opcije „Informacije o performansama i alatke“ na kontrolnoj tabli
Informacije o performansama i alatke

Testiraju se pojedinačne hardverske komponente kao što su centralni procesor (CPU) i radna memorija (RAM) i dobija se podrezultat. Osnovni rezultat računara se određuje na osnovu najnižeg podrezultata. Na primer, ako je najniži podrezultat neke pojedinačne hardverske komponente 2,6, onda je osnovni rezultat 2,6. Osnovni rezultat ne predstavlja prosečnu vrednost različitih podrezultata.

Ako instalirate novi hardver i želite da vidite da li se osnovni rezultat promenio, kliknite na dugme Ponovo pokreni procenu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite. Da biste prikazali dodatne detalje o hardveru računara, izaberite stavku Prikaži i odštampaj detaljne informacije o performansama i sistemu.