Dobijanje pomoći za TV tjuner

TV tjuner je uređaj koji vam omogućava da gledate i snimate TV program na računaru. Više informacija potražite u odeljku Kako se na računaru gleda ili snima TV program?

Slika TV kartice
Tipična TV kartica

Ako imate problema sa TV tjunerom, Veb lokacija proizvođača je najbolje mesto na kojem možete pronaći softverske ispravke i tehničku podršku. Ako je TV tjuner unapred instaliran na računaru, obratite se proizvođaču računara. (Posetite stranicu sa kontakt informacijama proizvođača računara na Veb lokaciji Microsoft pomoć i podrška za listu kontakata.)

Slede Veb lokacije nekih uobičajenig proizvođača TV tjunera: