Ukoliko koristite Tablet PC, ovde ćete pronaći načine za efikasniju upotrebu.

Korišćenje pera za Tablet PC

Jedna od sjajnih karakteristika Tablet PC-ja je to što možete da koristite pero za Tablet PC da biste manipulisali stavkama na ekranu. Slede saveti za korišćenje pera za Tablet PC:

Uverite se da su ekran Tablet PC-ja i pero ispravno kalibrisani.

Kalibracija Tablet PC-ju obezbeđuje ispravno prepoznavanje položaja pera.

Prikaži sve

Prilagođavanje kalibracije

 1. Otvorite dijalog „Postavke Tablet PC računara“ tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim na stavku Kontrolna tabla. U okvir za pretragu upišite termin Postavke Tablet PC računara, a zatim na listi rezultata tapnite na stavku Postavke Tablet PC računara.

  Napomena

  • Opciju „Postavke Tablet PC računara“ nećete videti ukoliko ne koristite Tablet PC ili računar sa ekranom osetljivim na dodir.

 2. Na kartici Ekran, u odeljku Opcije prikaza tapnite na dugme Kalibriši. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Pratite uputstva na ekranu, a zatim tapnite na dugme Da da biste sačuvali postavke kalibracije.

Koristite pero za Tablet PC čak i ako prenosni tablet računar koristite u režimu laptop računara.

Unos perom će vam možda biti prirodniji od korišćenja miša ili pokazivačkog uređaja koji je uključen na tastaturi tablet računara.

Uključivanje laganih udaraca

Koristite lagane udarce da biste uobičajene zadatke izvršavali brzo i lako uz pomoć pera za Tablet PC. Možete da koristite lagane udarce za navigaciju („Prevuci nagore“, „Prevuci nadole“ i „Pomeri unapred“) i lagane udarce za uređivanje („Kopiraj“, „Nalepi“, „Opozovi“ i „Izbriši“). Lagane udarce možete da prilagodite za obavljanje radnji koje često koristite. Na primer, ako često koristite prečice na tastaturi poput F5 ili CTRL+B, možete im dodeliti lagane udarce da biste obavljali iste funkcije koje proizvodi pritisak na te kombinacije tastera. Za više informacija pogledajte odeljke Šta su lagani udarci? i Prilagođavanje naglih pokreta.

Uključivanje i prilagođavanje laganih udaraca

 1. Otvorite dijalog „Olovka i dodir“ tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim na stavku Kontrolna tabla. U polje za pretragu upišite termin olovka i dodir, a zatim u listi rezultata tapnite na stavku Olovka i dodir.

  Napomena

  • Opciju „Olovka i dodir“ nećete videti ukoliko ne koristite Tablet PC ili računar sa ekranom osetljivim na dodir

 2. Izaberite karticu Nagli pokreti i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste uključili lagane udarce, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi nagle pokrete za brzo i lako izvršavanje uobičajenih radnji, tapnite na opciju Pokreti za navigaciju ili Pokreti za navigaciju i uređivanje, a zatim tapnite na dugme U redu.

  • Da biste prilagodili lagane udarce, tapnite na opciju Pokreti za navigaciju i uređivanje, a zatim na dugme Prilagodi. U dijalogu Prilagođavanje naglih pokreta izvršite sve željene promene, tapnite na dugme U redu, a zatim ponovo tapnite na dugme U redu.

Savet

 • Ukoliko je na vašem računaru dostupan unos dodirom, lagane udarce možete da izvodite i prstom.

Korišćenje alatke za odsecanje za hvatanje snimka oblasti ekrana

Nakon odsecanja, dobijenu sliku možete da koristite u e-poruci, datoteci Windows dnevnika ili na svim mestima na kojima je moguće nalepiti sliku. Na primer, alatku za odsecanje možete da koristite da biste u unakrsnoj tabeli istakli važne informacije i poslali ih u e-poruci. Ili za hvatanje zanimljivog naslova sa neke Web lokacije i njegovo korišćenje u prezentaciji. Na uhvaćenoj slici možete i da pišete pomoću pera za Tablet PC.

Koristite polja za potvrdu da biste izabrali višestruke stavke

Polja za potvrdu predstavljaju najlakši način za izbor višestrukih stavki kao što su datoteke i fascikle pomoću pera za Tablet PC - samo postavite pokazivač na svaku stavku i potvrdite izbor u polju za potvrdu pored nje.

Uključivanje ili isključivanje polja za potvrdu

Prema podrazumevanim vrednostima, polja za potvrdu su uključena dok koristite Tablet PC. Da biste uključili ili isključili polja za potvrdu, sledite ove korake:

 1. Otvorite stavku „Opcije fascikle“ tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, tapnuti na stavku Kontrolna tabla, tapnuti na stavku Izgled i personalizacija, a zatim na stavku Opcije fascikle.

 2. Tapnite na karticu Prikaz.

 3. U okviru Više opcija za postavke potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi polja za potvrdu za biranje stavki, a zatim tapnite na dugme U redu.

Maksimalno iskorišćavanje programa Input Panel

Uz pomoć programa Tablet PC Input Panel možete da unosite i ispravljate tekst bez upotrebe tastature. Slede saveti za pojednostavljeno korišćenje programa Tablet PC Input Panel:

 • Prilagodite način za pristup programu Input Panel. Možete da promenite mesto i vreme pojavljivanja programa Input Panel na ekranu, kao i to da li će se uopšte pojaviti. Za dodatne informacije pogledajte odeljak Otvaranje i premeštanje programa Tablet PC Input Panel.

 • Koristite pokrete da biste brisali, razdvajali i pridruživali reči koje zapisujete i da biste kontrolisali mesto unosa.Pokreti su potezi koje napravite ili simboli koje nacrtate perom za Tablet PC. Za dodatne informacije pogledajte odeljak Kako se koriste pokreti u tabli za unos Tablet PC računara?

 • Promenite načina na koji koristite dugme „Umetni“. Dugme „Umetni“ možete da podesite tako da funkcioniše kada na njega postavite pokazivač pomoću pera. Ovim se unos teksta ubrzava jer možete samo da mahnete perom preko dugmeta umesto da tapnete na dugme.

Umetanje teksta postavljanjem pokazivača na dugme „Umetni“

 1. Otvorite Tablet PC Input Panel tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Tablet PC Input Panel, a zatim na listi rezultata tapnite na stavku Tablet PC Input Panel.

 2. Izaberite meni Alatke.

 3. Tapnite na stavku Opcije.

 4. U dijalogu Opcije, na kartici Umetanje izaberite opciju Postavite pokazivač na dugme „Umetni, a zatim tapnite na dugme U redu.

Poboljšanje preciznosti prepoznavanja rukopisa

Ako Tablet PC ne prepoznaje vaš rukopis pravilno, to može biti frustrirajuće. Evo nekoliko saveta za povećanje izgleda da vaš rukopis bude ispravno prepoznat:

 • Unesite što više uzoraka rukopisa u prilagođavanje prepoznavanja rukopisa.

  Otvorite personalizovanje rukopisa tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin personalizovanje prepoznavanja rukopisa, a zatim na listi rezultata tapnite na stavku Personalizovanje prepoznavanja rukopisa.

 • Poboljšajte prepoznavanje rukopisa dodavanjem reči kao što su lična imena, akronimi, tehnički termini i skraćenice u rečnik rukopisa.

 • Pokušajte da pišete pisanim, a ne štampanim slovima. Pisanje pisanim slovima (čak i ako su pomalo nečitka) se najčešće tačnije prepoznaje nego pisanje štampanim slovima (čak i ako su vaša štampana slova veoma čitka).

Dodatne informacije potražite u odeljku Strategije za poboljšavanje prepoznavanja rukopisa.

Korišćenje tablet dugmadi

Na Tablet PC-ju možete koristiti dugmad (tzv. tablet dugmad) za izvršavanje uobičajenih zadataka. Na primer, ako često otvarate Windows dnevnik, možete podesiti tablet dugme za njegovo otvaranje.

Ilustracija tablet dugmadi na Tablet računaru
Tablet dugmad

Većini tablet dugmadi možete dodeliti dve radnje. Za izvršavanje jedne radnje brzo pritisnite dugme jedanput. Za izvršavanje druge radnje pritisnite i držite dugme.

Promena funkcija tablet dugmadi

 1. Otvorite dijalog „Postavke Tablet PC računara“ tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim na stavku Kontrolna tabla. U okvir za pretragu upišite termin Postavke Tablet PC računara, a zatim na listi rezultata tapnite na stavku Postavke Tablet PC računara.

  Napomena

  • Opciju „Postavke Tablet PC računara“ nećete videti ukoliko ne koristite Tablet PC ili računar sa ekranom osetljivim na dodir.

 2. Tapnite na karticu Dugmad. Na listi Tablet dugme pojavljuju se imena tablet dugmadi koja se mogu prilagoditi.

  Napomena

Pisanje beleške

Windows obuhvata dva načina za pisanje beleški rukom:

Nošenje sa sobom

Pored svega onoga što možete da uradite samo sa Tablet PC-jem, možete da koristite i prenosne funkcije koje su uključene u standardne laptop računare. Za više informacija pogledajte odeljak Oslobodite snagu svog laptop računara.