Prvi koraci uz protok medija

Kao i većina korisnika, verovatno imate dosta muzike, video zapisa i slika u Windows Media Player biblioteci. Međutim, možda će se dogoditi da želite da uživate u svojim pesmama, video zapisima ili slikama kada ne sedite za računarom. Na primer, možda ćete želeti da slušate muziku sa drugog računara u kuhinji ili da gledate slike u digitalnom okviru za slike u dnevnoj sobi. Protok medija, u prethodnim verzijama programa Windows Media Player poznat pod nazivom deljenje medija, omogućava vam upravo takav doživljaj.

Podešavanje odgovarajuće opreme

Da biste emitovali medije, potreban vam je sledeći hardver:

 • Žična ili bežična privatna mreža.

 • Još jedan računar ili uređaj poznat kao digitalni prijemnik za medije (ponekad se naziva mrežni plejer digitalnih medija). Digitalni prijemnici za medije su hardverski uređaji povezani sa vašom žičnom ili bežičnom mrežom koju možete da kontrolišete pomoću računara, čak i ako je računar u drugoj prostoriji.

Više informacija o podešavanju uređaja na mreži potražite u članku Dodavanje uređaja ili računara mreži.

Uključivanje protoka

Da biste uključili protok medija u okviru kućne mreže u programu Windows Media Player, uradite sledeće:

 1. Kliknite na dugme Start Slika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren, a vi se nalazite u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u biblioteku Slika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite stavku Protok, a zatim izaberite opciju Uključi protok medija u kućnoj mreži.

  Opcija Uključi protok medija u kućnoj mreži neće biti dostupna u meniju Protok ukoliko je protok medija već uključen.

 3. Na stranici Opcije protoka medija kliknite na opciju Uključite protok medija. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Više informacija o načinu korišćenja protoka medija potražite u članku Usmerite protok medija na uređaje i računare pomoću programa Windows Media Player.

Izbor medijskog sadržaja koji će se emitovati i primaoca

Možete da izaberete šta ćete da emitujete i koji uređaji u vašoj mreži mogu da prime protok medija. Na primer, možete odabrati da ne emitujete muziku sa eksplicitnim tekstovima ili slike koje su ocenjene sa tri zvezdice ili manje. Možete čak kreirati različita pravila za svaki računar ili uređaj na koji prima protok. Više informacija o izboru postavki protoka potražite u članku Promena postavki za protok medija u programu Windows Media Player.

Slika kontrolne table opcija protoka medija
Opcije protoka medija

Više informacija o čuvanju privatnosti i bezbednosti prilikom protoka medija potražite u članku Privatnost i bezbednost prilikom emitovanja medijskog sadržaja: najčešća pitanja.

Reprodukcija raznih tipova medija

Možete da emitujete gotovo sve datoteke digitalnih medija iz biblioteke programa Player, uključujući zaštićene Windows Media datoteke preuzete iz prodavnica na mreži. Za emitovanje datoteke u biblioteci programa Player, originalna datoteka mora biti sačuvana u nekoj od praćenih fascikli u okviru Windows biblioteka. Za informacije o nadgledanim fasciklama pogledajte članak Dodavanje stavki u biblioteku programa Windows Media Player.

Napomena

 • Ako koristite digitalni prijemnik za medije, možda ne podržava reprodukciju svih tipova datoteke koje računar može da emituje. Na primer, vaš uređaj možda podržava reprodukciju audio datoteka, ali ne i video datoteka ili slika. Pored toga, možda će vaš uređaj biti u mogućnosti da reprodukuje pesme koje ste kupili u prodavnici na mreži, ali ne i pesme koje ste iznajmili putem usluge pretplate.

Usmeravanje protoka medija na uređaje i druge računare pomoću funkcije „Reprodukuj na“

Funkcija „Reprodukuj na“ omogućava vam da usmerite protok muzike, video zapisa i slika na druge računare i uređaje u kućnoj mreži tako da na različitim mestima u kući možete da uživate u medijima. Na primer, na računaru u vašoj spavaćoj sobi možete da izaberete spisak numera u programu Windows Media Player i usmerite protok pesama na kućni stereo sistem koji je povezan sa bežičnom mrežom.

Slika dijaloga „Reprodukuj na“
Dijalog „Reprodukcija na“

Više informacija o funkciji „Reprodukuj na“ potražite u članku Upotreba funkcije „Reprodukuj na“ za protok medija.

Pristup kućnim medijima preko interneta

Ako imate dva računara koja rade pod operativnim sistemom Windows 7, možete da koristite Windows Media Player da biste preko interneta pristupili kućnim medijima pomoću daljinskog protoka medija. Na primer, ako ste omogućili daljinski protok medija na laptop računaru i računaru za kućne medije, onda možete da pristupite biblioteci programa Media Player na kućnom računaru pomoću laptop računara i internet veze.

Slika dijaloga „Pristup kućnim medijima putem interneta“
Dijalog „Pristup kućnim medijima putem interneta“

Više informacija o daljinskom protoku medija potražite u članku Emitovanje medijskog sadržaja preko Interneta pomoću programa Windows Media Player.

Napomena

 • Daljinski protok medija nije dostupan u operativnim sistemima Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic.