U operativnom sistemu Windows možete štampati gotovo sve: dokumente, slike, Veb stranice ili e-poštu.

Ako nemate iskustva sa računarima, imajte u vidu da je ovaj članak kreiran da vas upozna sa uobičajenim štampačima i osnovama štampanja u operativnom sistemu Windows.

Kupovina štampača

Štampači na koje nailazite na policama prodavnica obično se grupišu u tri kategorije. To su najčešći tipovi štampača koji se prodaju za kućnu i kancelarijsku upotrebu. Svaka tehnologija ima prednosti i nedostatke.

Ink jet štampači

Ink jet štampači na stranicu izbrizgavaju male tačke mastila u cilju reprodukcije teksta ili slika. Ink jet štampači su popularni zato što su često relativno jeftini. Pored toga, postoji mnoštvo modela koje možete odabrati, uključujući one posebno dizajnirane za štampanje fotografija u boji.

Nedostaci? Ink jet štampači su često sporiji (ako se meri broj stranica u minutu) od laserskih štampača i zahtevaju redovne promene kertridža sa mastilom.

Ilustracija ink jet štampača
Ink jet štampač

Laserski štampači

Laserski štampači za reprodukovanje teksta i grafike koriste toner – fini materijal u obliku praha. Oni mogu štampati u crno-belom režimu ili u boji, iako su modeli u boji obično skuplji. Laserski štampač koji štampa samo u crno-belom režimu ponekad se naziva monohromatski štampač.

Laserski štampači obično imaju ležišta za papir velikog kapaciteta, tako da ne morate da dodajete papir tako često kao kod ink jet modela. Oni takođe mogu da štampaju više stranica u minutu od većine ink jet štampača. Pored toga, kertridž tonera za laserski štampač obično traje duže.

U zavisnosti od količine materijala koju štampate, laserski štampač može biti jeftiniji od ink jet štampača tokom određenog vremenskog perioda.

Ilustracija laserskog štampača
Laserski štampač

Univerzalni štampači

Jedna od kategorija štampača koja se najbrže razvija jesu univerzalni štampači (AIO), koji se ponekad nazivaju i multifunkcionalni štampači (MFP). Kao što im ime kaže, reč je o uređajima koji rade sve: mogu da štampaju, skeniraju fotografije, prave fotokopije, čak i da šalju faksove.

U čemu je razlika između univerzalnih i multifunkcionalnih štampača? Obično nema razlike, iako su neki uređaji koji se prodaju kao multifunkcionalni štampači veći i dizajnirani pre svega za kancelarijsku upotrebu.

Bilo kako bilo, ključna prodajna prednost univerzalnih i multifunkcionalnih modela jeste praktičnost. Sada je za nešto za šta je ranije bilo potrebno tri uređaja dovoljan jedan. Druga prednost: neke funkcije, na primer, fotokopiranje, ne zahtevaju vezu sa računarom.

Ilustracija multifunkcionalnog štampača
Multifunkcionalni štampač

Povezivanje štampača

Štampači su dizajnirani da se na različite načine povezuju sa računarom zasnovanim na operativnom sistemu Windows, u zavisnosti od modela i od toga da li ga koristite kod kuće ili na poslu.

Evo najčešćih tipova povezivanja na koje ćete naići:

Žični štampači

Ovi uređaji se povezuju pomoću kabla i porta na računaru.

Većina štampača namenjena kućnoj upotrebi ima USB (univerzalna serijska magistrala) konektor, iako se neki stariji modeli mogu povezati na paralelni ili serijski port. Na običnom računaru, paralelni port obično ima oznaku „LPT1“ ili malu ikonu u obliku štampača.

Kada priključite USB štampač, Windows automatski pokušava da identifikuje i instalira softver (naziva se upravljački program) koji mu je potreban za rad sa računarom.

Windows je dizajniran da automatski prepoznaje više stotina štampača. Međutim, uvek treba da pročitate uputstva koja ste dobili uz svoj model jer neki modeli zahtevaju da instalirate softver proizvođača pre nego što ih priključite.

Ako je štampač stariji ili ne koristi USB, možda ćete morati da ga instalirate ručno. Uputstva potražite u odeljku Instaliranje štampača.

Bežični štampači

Bežični štampač se povezuje sa računarom putem radio talasa koristeći Bluetooth ili Wi-Fi tehnologiju.

Da biste povezali Bluetooth štampač, računaru ćete možda morati da dodate Bluetooth adapter. Većina Bluetooth adaptera se priključuje na USB port.

Kada priključite adapter i uključite Bluetooth štampač, Windows će pokušati automatski da ga instalira ili će od vas zatražiti da ga sami instalirate. Ako Windows ne može da otkrije štampač, možete ga ručno dodati.

Wi-Fi štampač se obično direktno povezuje sa bežičnom mrežom kao samostalni uređaj. Pogledajte odeljak Instaliranje štampača na kućnoj mreži da biste saznali više.

Poređenje lokalnih i mrežnih štampača

Štampač koji se direktno povezuje sa računarom zove se lokalni štampač. Štampač koji se direktno povezuje sa mrežom kao samostalni uređaj zove se, što nije iznenađujuće, mrežni štampač.

Mrežni štampači se najčešće koriste u kancelarijama, iako se to brzo menja. Sve veći broj preduzeća za proizvodnju štampača sada pravi modele sa mogućnošću umrežavanja za kućnu upotrebu. Ti štampači se obično povezuju sa mrežom preko Ethernet kabla ili bežičnih tehnologija kao što su Wi-Fi ili Bluetooth.

Da biste saznali više o povezivanju mrežnog štampača kod kuće ili u kancelariji, pogledajte odeljke Instaliranje štampača i Instaliranje štampača na kućnoj mreži.

Štampanje u operativnom sistemu Windows

Windows nudi više načina štampanja. Metod koji ćete odabrati zavisi od onoga što pokušavate da odštampate. Sledi lista uobičajenih zadataka štampanja i članaka o načinu štampanja.

Izbor opcija štampanja

Dvostrano ili jednostrano. Crno-belo ili u boji. Položeni ili uspravni položaj. Ovo su samo neki izbori koje ćete morati da napravite tokom štampanja.

Većina opcija se nalazi u dijalogu „Štampanje“, kojem u većini programa možete pristupiti iz menija „Datoteka“.

Slika dijaloga „Štampanje“ u programu „Pisanka“
Dijalog „Štampanje“ u programu Pisanka

Dostupne opcije i način na koji ćete ih birati u operativnom sistemu Windows zavise od modela štampača i programa koji koristite. Detaljne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz štampač ili softversku aplikaciju. (Da biste pristupili nekim opcijama, možda će biti potrebno da u okviru dijaloga „Štampanje“ kliknete na vezu ili dugme „Izbori pri štampanju“, „Svojstva“ ili „Više opcija“.)

Slede najčešće opcije štampanja na koje ćete naići i njihovo značenje:

  • Izbor štampača. Lista dostupnih štampača. Nekad možete odabrati i da dokumente pošaljete kao faks ili da ih sačuvate kao XPS dokument. (Pogledajte odeljak Štampanje u programu Microsoft XPS Document Writer.)

  • Opseg stranica. Koristite zareze ili crtice da biste izabrali određene stranice ili opseg stranica. Na primer, ako otkucate 1, 4, 20-23, biće odštampane stranice 1, 4, 20, 21, 22 i 23.

    Pomoću opcije Selekcija štampaju se samo izabrani tekst ili grafika u dokumentu. Pomoću opcije Trenutna stranica štampa se samo trenutno prikazana stranica.

  • Broj kopija. Odštampajte više kopija dokumenta, slike ili datoteke. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Upari da biste odštampali ceo dokument pre prelaska na sledeću kopiju.

  • Položaj stranice. Naziva se i raspored na stranici. Odaberite visoku stranicu (Uspravno) ili široku stranicu (Položeno).

  • Veličina papira. Izaberite drugu veličinu papira.

  • Izlaz ili izvor papira. Naziva se i izlazno odredište ili ležište za papir. Odaberite ležište za papir koje ćete koristiti – to je posebno korisno ako u svako ležište stavljate papir druge veličine.

  • Dvostrano štampanje. Naziva se i obostrano ili dvostrano štampanje. Odaberite ovu opciju da biste štampali na obe strane lista.

  • Štampanje u boji. Odaberite crno-bele otiske ili otiske u boji.

Upravljanje zadacima za štampanje

Kada nešto štampate, to postaje zadatak za štampanje.

U operativnom sistemu Windows pomoću redosleda štampanja možete prikazati, pauzirati, otkazati i izvršavati druge zadatke upravljanja. Redosled štampanja vam pokazuje šta se štampa ili čeka na štampanje. Takođe prikazuje korisne informacije, na primer, status zadatka, koja osoba štampa koji materijal, kao i koliko je stranica preostalo.

Slika redosleda štampanja
Redosled štampanja

Uputstva i više informacija potražite u odeljku Prikazivanje, pauziranje ili otkazivanje zadatka za štampanje.

Rešavanje problema sa štampanjem

Poput drugih tehnologija, štampači ponekad ne čine ono što očekujete. Ako model koji koristite ne radi kada ga priključite na računar ili izgled odštampanih stranica postane bled ili čudan, moraćete da saznate šta nije u redu.

Rešavanje problema može biti jednostavno poput zamene kertridža tonera. U drugom slučaju, možda ćete morati da preuzmete i instalirate novi upravljački program.

U svakom slučaju, najbolji izvor pomoći je priručnik koji ste dobili uz štampač ili Veb lokacija proizvođača. Dodatnu pomoć i savete potražite u odeljcima Zašto ne mogu da štampam? i Pronalaženje i instaliranje upravljačkih programa štampača.