Na osnovu monitora Windows bira najbolje postavke ekrana, uključujući rezoluciju ekrana, učestalost osvežavanja i boju. Ove postavke se razlikuju u zavisnosti od toga da li imate LCD ili CRT monitor. Ako želite da prilagodite postavke ekrana ili ako su one promenjene, a vi želite da vratite podrazumevane postavke, koristite sledeće preporuke.

LCD monitori, koji se nazivaju i monitori sa ravnim ekranom, u velikoj meri su zamenili CRT monitore. Znatno su lakši i tanji od kabastih CRT monitora koji sadrže teške staklene cevi. CD monitori takođe dolaze u širem opsegu oblika i veličina, koji obuhvata široke ekrane i ekrane standardne širine sa odnosima širine/visine 16:9 ili 16:10 za modele sa širokim ekranom i 4:3 modele standardne širine. Laptop računari takođe koriste ravne ekrane.

Slika LCD monitora i CRT monitora
LCD monitori su mnogo tanji i lakši od starinskih CRT monitora.

Za LCD i CRT monitore je uobičajeno da veći broj tačaka po inču (TPI) koji podesite za prikaz na ekranu daje bolji izgled fontova. Kada povećavate broj TPI, vi povećavate rezoluciju ekrana. Rezolucija koju koristite zavisi od rezolucija koje vaš monitor podržava. Pri višim rezolucijama, na primer 1900 x 1200 piksela, stavke izgledaju oštrije. One takođe izgledaju manje, tako da više stavki staje na ekran. Pri nižim rezolucijama, na primer 800 x 600 piksela, na ekran staje manje stavki, ali su one veće.

Windows vam omogućava da povećate ili umanjite veličinu teksta i drugih stavki na ekranu dok monitor ostaje podešen na optimalnu rezoluciju. Više informacija potražite u odeljku Povećavanje ili smanjivanje teksta na ekranu.

Najbolje postavke ekrana za LCD monitor

Ako imate LCD monitor, proverite rezoluciju ekrana. To pomaže u utvrđivanju jasnoće slika na ekranu. Preporučuje se da podesite LCD monitor na osnovnu rezoluciju — rezoluciju za čiji prikaz je monitor dizajniran na osnovu njegove veličine. Da biste videli osnovnu rezoluciju monitora, proverite postavke ekrana na kontrolnoj tabli.

  1. Otvorite rezoluciju ekrana tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Izgled i personalizacija kliknuti na vezu Podešavanje rezolucije ekrana.

  2. Kliknite na padajuću listu pored stavke Rezolucija. Potražite rezoluciju obeleženu oznakom (preporučuje se). To je osnovna rezolucija LCD monitora — obično je to najviša rezolucija koju monitor može da podrži.

Proizvođač ili prodavac monitora bi takođe trebalo da bude u mogućnosti da vam kaže koja je osnovna rezolucija za vaš LCD monitor. (CRT monitori nemaju osnovnu rezoluciju.)

Slika opcija rezolucije u okviru stavke „Rezolucija ekrana“
Stavka „Rezolucija ekrana“ na kontrolnoj tabli prikazuje preporučenu rezoluciju za vaš monitor.

LCD monitor koji radi sa osnovnom rezolucijom obično prikazuje tekst bolje od CRT monitora. LCD monitori tehnički mogu da podrže niže rezolucije od osnovne rezolucije, ali tekst neće izgledati oštro i slika će možda biti mala, centrirana na ekranu, oivičena crnom bojom ili će izgledati razvučeno. Više informacija potražite u odeljku Promena rezolucije ekrana.

Samostalni monitori su obično veći od ekrana laptop računara i zbog toga podržavaju više rezolucije od laptop računara.

Rezolucija zasnovana na veličini LCD monitora

Veličina monitora Preporučena rezolucija (u pikselima)
Veličina monitora

19-inčni LCD monitor standardnog odnosa širina/visina

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1280 × 1024

Veličina monitora

20-inčni LCD monitor standardnog odnosa širina/visina

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1600 × 1200

Veličina monitora

20- i 22-inčni LCD monitori širokog ekrana

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1680 × 1050

Veličina monitora

24-inčni LCD monitor širokog ekrana

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1920 × 1200

Veličina ekrana laptop računara Preporučena rezolucija (u pikselima)
Veličina ekrana laptop računara

13- do 15-inčni ekran laptop računara standardnog odnosa širina/visina

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1400 × 1050

Veličina ekrana laptop računara

13- do 15-inčni ekran laptop računara širokog ekrana

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1280 × 800

Veličina ekrana laptop računara

17-inčni ekran laptop računara širokog ekrana

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1680 × 1050

Podešavanje boje za LCD monitor

Da bi se na LCD monitoru prikazivala najbolja boja, uverite se da ste je podesili na 32-bitnu boju. Ta mera se odnosi na dubinu boje, što predstavlja broj vrednosti boje koji se može dodeliti jednom pikselu na slici. Dubina boje može da se kreće u opsegu od 1 bita (crno-belo) do 32 bita (preko 16,7 miliona boja). Više informacija potražite u odeljku Promena postavki upravljanja bojama.

  1. Otvorite rezoluciju ekrana tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Izgled i personalizacija kliknuti na vezu Podešavanje rezolucije ekrana.

  2. Izaberite stavku Više opcija za postavke, a zatim izaberite karticu Monitor.

  3. U okviru Boje izaberite stavku Pun spektar boja (32 bita), a zatim kliknite na dugme U redu.

Najbolje postavke ekrana za CRT monitor

Za CRT monitor važno je promeniti rezoluciju ekrana na najvišu dostupnu rezoluciju koja obezbeđuje 32-bitnu boju i učestalost osvežavanja od najmanje 72 herca. Više informacija potražite u odeljku Promena rezolucije ekrana.

Ako ekran treperi ili vam je neprijatno da gledate u njega, povećavajte učestalost osvežavanja sve dok ne budete zadovoljni. Što je veća učestalost osvežavanja, to su manje šanse da dođe do vidljivog treperenja. (LCD monitori ne kreiraju treperenje i zbog toga nije potrebno podešavati veliku učestalost osvežavanja na njima.) Više informacija potražite u odeljku Ispravljanje treperenja monitora (učestalost osvežavanja).

Rezolucija zasnovana na veličini CRT monitora

Veličina monitora Preporučena rezolucija (u pikselima)
Veličina monitora

15-inčni CRT monitor

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1024 × 768

Veličina monitora

17- do 19-inčni CRT monitor

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1280 × 1024

Veličina monitora

20-inčni i veći CRT monitor

Preporučena rezolucija (u pikselima)

1600 × 1200

Napomena

  • Za razliku od LCD monitora, CRT monitori obično nemaju veličine sa širokim ekranom. Skoro svi imaju standardni odnos ekrana 4:3 sa rezolucijama sa istim odnosom širine i visine 4:3.

Podešavanje boje za CTR monitor

Windows boje i teme najbolje funkcionišu kada je monitor podešen na 32-bitnu boju. Monitor možete da podesite na 24-bitnu boju, ali nećete videti sve vizuelne efekte. Ako podesite monitor na 16-bitnu boju, glatke slike možda neće biti ispravno prikazane.

  1. Otvorite rezoluciju ekrana tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Izgled i personalizacija kliknuti na vezu Podešavanje rezolucije ekrana.

  2. Izaberite stavku Više opcija za postavke, a zatim izaberite karticu Monitor.

  3. U okviru Boje izaberite stavku Pun spektar boja (32 bita), a zatim kliknite na dugme U redu. (Ako ne možete da izaberete 32-bitnu boju, proverite da li je rezolucija najviša moguća, a zatim pokušajte ponovo.)

Prikaži sve

Upravljanje bojama

Windows takođe sadrži napredne kontrole za upravljanje bojama. Sistemi za upravljanje bojama osiguravaju da se sadržaj u boji svuda prikazuje što tačnije moguće – posebno za uređaje kao što su monitor i štampač. Više informacija potražite u odeljku Promena postavki upravljanja bojama.

Kalibracija ekrana

Softver za kalibraciju ekrana pomaže da se osigura da se boje ispravno prikazuju na ekranu. Ako na računaru već imate instaliran softver za kalibraciju ekrana drugog dobavljača softvera, možete da koristite taj softver da biste kalibrisali ekran. Uređaji za kalibraciju ekrana se često dobijaju uz softver za kalibraciju. Ako koristite uređaj za kalibraciju sa softverom za kalibraciju sa kojim ste ga dobili, lakše ćete dobiti najbolju boju na ekranu.

Windows takođe uključuje funkciju za kalibraciju ekrana. Više informacija potražite u odeljku Kalibracija ekrana.

Podešavanje svetline i kontrasta

Za spoljne ekrane svetlina i kontrast podešavaju se putem kontrola monitora, a ne iz operativnog sistema Windows. Većina CRT i LCD monitora sa prednje strane ima tastere ili druge kontrole preko kojih možete da kontrolišete svetlinu i kontrast. Neki otvaraju meni na ekranu u kojem možete da izvršite ta prilagođavanja. Ako niste sigurni kako se prilagođavaju te kontrole, pogledajte uputstvo za monitor ili posetite Veb lokaciju proizvođača. Više informacija potražite u odeljku Podešavanje svetline i kontrasta monitora.

Svetlina većine ekrana laptop računara može se podesiti iz operativnog sistema Windows. Ako koristite laptop računar, svetlinu možete podesiti putem opcije „Opcije napajanja“. Više informacija potražite u odeljku Promena, kreiranje ili brisanje plana napajanja (šeme).

Poboljšanje izgleda teksta

Windows uključuje tehnologiju zvanu ClearType koja je uključena po podrazumevanoj vrednosti. ClearType omogućava monitoru da prikazuje fontove računara što je jasnije i glatkije moguće. To može olakšati čitljivost teksta u dužem vremenskom periodu bez zamaranja očiju. Posebno dobro radi sa LCD uređajima, uključujući monitore sa ravnim ekranom, laptop računare i manje ručne uređaje.

Preporučuje se da se uverite da ClearType nije iz nekog razloga isključen, posebno ako tekst na monitoru izgleda nejasno. ClearType takođe možete podesiti da najbolje funkcioniše sa određenim monitorom. Uputstva za izvršavanje oba ova zadatka potražite u odeljku Olakšavanje čitljivosti teksta pomoću ClearType tehnologije.