Možete da povećate verovatnoću da će vaš rukopis biti tačno prepoznat u programu Tablet PC Input Panel i programima za Tablet PC ako koristite navedene alatke:

 • Personalizacija rukopisa. Ako obezbeđujete uzorke svog rukopisa, možete da naviknete Tablet PC na prepoznavanje vašeg rukopisa.

 • Automatsko učenje. Automatsko učenje dodaje reči koje koristite i način na koji ih zapisujete u rečnik rukopisa. Ovo je naročito korisno kod akronima, žargona i ličnih imena koje često koristite.

Slika personalizacije prepoznavanja rukopisa
Naučite prepoznavač svom rukopisu.

Sa kojim jezicima može da se koristi personalizacija rukopisa?

Prilagođavanje prepoznavanja rukopisa je dostupno za ove jezike:

 • katalonski

 • kineski (pojednostavljeni)

 • kineski (tradicionalni)

 • hrvatski

 • češki

 • danski

 • holandski

 • engleski

 • finski

 • francuski

 • nemački

 • italijanski

 • japanski

 • korejski

 • norveški (bukmol)

 • norveški (ninorsk)

 • poljski

 • portugalski (Brazil)

 • portugalski (Portugalija)

 • rumunski

 • ruski

 • srpski (ćirilica)

 • srpski (latinica)

 • španski

 • švedski

Personalizacija rukopisa

Ako priložite uzorke svog rukopisa, povećavate izglede da vam Tablet PC ispravno prepozna rukopis.

Otvorite personalizovanje rukopisa tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin personalizovanje prepoznavanja rukopisa, a zatim na listi rezultata tapnite na stavku Personalizovanje prepoznavanja rukopisa.

Personalizacija rukopisa vam pruža dve mogućnosti: ciljanje na pojedinačne znakove ili reči koje nisu ispravno prepoznate i učenje alatke da prepozna vaš rukopis uopšte.

Ukoliko možete da prepoznate znakove ili reči koje prouzrokuju najviše grešaka u prepoznavanju, tabela u nastavku vam može pomoći pri izboru opcije za ciljanje tog tipa greške. Svako odeljak alatke možete da pređete više puta. Ukoliko je vaš rukopis često prepoznat pogrešno, značajno poboljšanja rezultata možete postići tako što ćete nekoliko puta preći svaki odeljak u okviru alatke.

Ciljanje određenih grešaka u prepoznavanju: opcija sa kojom treba početi

Sledeća tabela pokazuje opcije od kojih treba početi u odeljku Ciljaj određene greške u prepoznavanju alatke za prilagođavanje prepoznavanja rukopisa.

Tip greške u prepoznavanju Opcija
Tip greške u prepoznavanju

Pojedino slovo, broj, znak interpunkcije ili neki drugi simbol je često pogrešno prepoznat kada ga napišete zasebno ili kao primer u programu „Input Panel“, u okviru table sa znakovima ili oblasti ispravki.

Opcija

Znak ili reč koju ste naveli

Tip greške u prepoznavanju

Određena reč ili kratka fraza su često pogrešno prepoznate.

Opcija

Znak ili reč koju ste naveli

Napomena

 • Ako reč ili fraza koju ciljate sadrži više od 20 znakova dozvoljenih na stranici Unošenje znaka ili reči koju želite da ciljate, možete je podeliti na više delova. Na primer, adresa „http://www.contoso.com“ je predugačka, ali je možete podeliti na „http://“ i „www.“. „contoso“ i „.com“ i svaki deo ciljati za istovetne rezultate.

Tip greške u prepoznavanju

Slova, brojevi i simboli su tokom prepoznavanja greškom zamenjeni drugim simbolima koji su im slični po obliku, na primer, slovo l i broj 1 ili veliko slovo S i malo s.

Opcija

Znakovi sličnog oblika

Napomena

 • Ako skup znakova nije na listi, počnite sa stavkom Znak ili reč koju navedete.

Učenje prepoznavača rukopisu: opcija sa kojom treba početi

Sledeća tabela pokazuje opcije od kojih treba početi u odeljku Naučite prepoznavač kako izgleda vaš rukopis alatke.

Napomena

 • Ova vrsta personalizacije rukopisa nije dostupna za kineski (pojednostavljeni), kineski (tradicionalni), japanski i korejski jezik.

Tip greške u prepoznavanju Opcija
Tip greške u prepoznavanju

Veliki broj slova, brojeva, znakova interpunkcije ili drugih simbola je često pogrešno prepoznat kada ih napišete zasebno ili kao primer u programu „Input Panel“, u okviru table sa znakovima ili oblasti ispravki.

Opcija

Brojevi, simboli i slova

Tip greške u prepoznavanju

Reči su često pogrešno prepoznate kad ih napišete na tabli za pisanje.

Opcija

Rečenice

Automatsko učenje

Automatsko učenje prikuplja podatke o rečima koje koristite i načinu na koji ih ispisujete da bi prepoznavač rukopisa mogao da nauči vaš stil i rečnik.

Svi podaci koje prikupi automatsko učenje se skladište u vaš korisnički profil i ne šalju se korporaciji Microsoft. Da biste saznali koji podaci se skladište i kako se koriste, pogledajte odeljak „Prepoznavanje rukopisa“ u okviru izjave o privatnosti (stranica je možda na engleskom) na mreži. Ako isključite automatsko učenje, svi podaci koje je funkcija za automatsko učenje prikupila i uskladištila će biti izbrisani.

Automatsko učenje možete da uključite ili isključite u svakom trenutku u odeljku kontrolne table „Olovka i dodir“, na kartici „Rukopis“.

Otvorite dijalog „Olovka i dodir“ tako što ćete tapnuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim na stavku „Kontrolna tabla“. U polje za pretragu upišite termin olovka i dodir, a zatim u listi rezultata tapnite na stavku Olovka i dodir. (Opciju „Olovka i dodir“ nećete videti ukoliko ne koristite Tablet PC ili računar sa ekranom osetljivim na dodir.)

Napomene

 • Ukoliko u odeljku kontrolne table „Olovka i dodir“, na kartici „Rukopis“ ne možete da promenite postavke, njih možda definišu smernice grupe. Ako neka postavka nije dostupna, obratite se administratoru sistema. Za više informacija pogledajte odeljak Zašto su neke postavke nedostupne?

 • Automatsko učenje koristi Windowsindeks pretrage za učenje rečnika. Ako postoji problem sa indeksom, on se može odraziti na automatsko učenje. Za dodatne informacije o Windows indeksu pretrage pogledajte odeljak Pretraživanje u operativnom sistemu Windows: najčešća pitanja.

Da biste saznali za druge načine prepoznavanja rukopisa, pogledajte odeljak Strategije za poboljšavanje prepoznavanja rukopisa.