Ako imate televizor visoke definicije (HDTV), na njega možete povezati računar zbog boljeg kvaliteta prikaza slike.

Više informacija potražite u odeljku Povezivanje računara sa televizorom.

Prikaži sve

Šta je potrebno da bi se računar povezao sa HDTV-om?

To zavisi od televizora i tipova video kablova koji se na njega mogu priključiti. Gotovo svaki računar ima VGA izlaz. Ako vaš televizor visoke definicije ima VGA ulaz, računar možete povezati sa televizorom pomoću VGA kabla. Ako vaš televizor visoke definicije nema VGA ulaz, možda ćete moći da koristite drugu vrstu kabla za povezivanje računara sa televizorom visoke definicije. Na primer, ako računar ima HDMI, DVI ili komponentni video izlaz, a televizor visoke definicije ima odgovarajući ulaz, verovatno ćete ih moći povezati.

Ilustracija priključaka za VGA, DVI, HDMI i komponentni video
Priključci za VGA, DVI, HDMI i komponentni video

Ako računar nema ove video izlaze, možda ćete moći da zamenite grafičku karticu računara novijom karticom koja je kompatibilna sa HDTV-om.

Zašto ne mogu da čujem zvuk kada računar povežem sa televizorom visoke definicije?

VGA, DVI i komponentni video kablovi ne podržavaju audio signale. HDMI kablovi podržavaju audio signale, ali ne podržavaju sve grafičke kartice sa omogućenim HDMI-jem zvuk. Ako televizor visoke definicije ima audio ulaz, možda ćete moći da poseban audio kabl iz zvučne kartice računara povežete direktno sa televizorom. U protivnom, audio signal ćete morati da povežete sa drugim izlaznim uređajem, kao što su spoljni računarski zvučnici ili kućni stereo sistem. Više informacija o zvučnim karticama potražite u odeljku Zvučne kartice: najčešća pitanja.

Nakon povezivanja računara sa televizorom visoke definicije, slika na televizoru je razvučena. Kako se to može popraviti?

Treba da promenite postavke rezolucije ekrana u operativnom sistemu Windows.

Više informacija potražite u odeljku Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru.

  1. Otvorite rezoluciju ekrana tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Izgled i personalizacija kliknuti na vezu Podešavanje rezolucije ekrana.

  2. Kliknite na padajući meni Rezolucija i pomerite klizač da biste odabrali drugu rezoluciju.

    Pratite sliku iznad menija dok pomerate klizač. Većina televizora visoke definicije koristi format širokog ekrana 16:9, pa ćete želeti da odaberete rezoluciju ekrana pri kojoj se oblik slike podudara sa širokim formatom televizora visoke definicije.

  3. Kada pronađete rezoluciju ekrana koja dobro izgleda, kliknite na dugme Primeni.

  4. Ako nova rezolucija ekrana izgleda tačno, kliknite na dugme Zadrži promene, a zatim na dugme U redu.

Napomena

  • Ako je grafička kartica na računaru dizajnirana za rad sa televizorom visoke definicije, možda ste uz nju dobili softver za podešavanje rezolucije ekrana koji odgovara formatu 16:9.

Da li je moguće istovremeno povezati računar i na monitor i na HDTV?

Da. Ako je grafička kartica kompatibilna sa HDTV-om, verovatno ima dva ili više video izlaza. Na jedan izlaz povežite monitor a na drugi HDTV. Slika sa računara bi trebalo da se prikaže automatski na oba ekrana.

Zašto se nakon povezivanja računara sa HDTV-om određeni prozori na monitoru više ne prikazuju?

To je normalno. Određene vrste računarskih informacija, kao što su igre i video zapisi će se pojaviti samo na HDTV-u. Na monitoru računara će se videti prazan ekran ili prazan prozor. Da biste ove informacije videli na monitoru računara, morate privremeno prekinuti vezu sa HDTV-om.