Windows se isporučuje sa osnovnim čitačem ekrana koji se zove narator i koji čita naglas tekst na ekranu i opisuje određene događaje (kao što je pojavljivanje poruke o grešci) do kojih dolazi dok koristite računar.

Narator nije dostupan na svim jezicima. Ako dolenavedeni koraci ne funkcionišu, narator nije dostupan za vaš jezik.

 1. Da biste otvorili narator, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u polju za pretragu otkucajte termin Narrator (Narator). Sa liste rezultata izaberite stavku Narrator (Narator).

 2. Koristite tasterske prečice iz sledeće tabele da biste odredili koji tekst želite da narator čita:

  Koristite ovu tastersku prečicu Za izvršavanje sledeće radnje
  Koristite ovu tastersku prečicu

  Ctrl+Shift+Enter

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Dobijanje informacija o trenutnoj stavci

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Ctrl+Shift+razmaknica

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje celog izabranog prozora

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Ctrl+Alt+razmaknica

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje stavki izabranih u trenutnom prozoru

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+Ctrl+G

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje opisa stavki koje se pojavljuju pored trenutno izabranog elementa

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Ctrl

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Zaustavljanje naratora prilikom čitanja teksta

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+Q

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premeštanje kursora unazad na početak prethodnog teksta koji ima drugačije oblikovanje. Na primer, kursor se premešta sa podebljane reči na početak nepodebljane reči koja joj prethodi.

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+W

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premeštanje kursora na početak teksta koji sledi, a koji ima drugačije oblikovanje. Na primer, kursor se premešta sa podebljane reči na početak nepodebljane reči koja se nalazi iza nje.

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+E

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premeštanje kursora unazad na početak teksta koji ima isto oblikovanje. Na primer, kursor se premešta iz sredine podebljane reči na početak te reči.

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+R

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premeštanje kursora na kraj teksta koji ima isto oblikovanje. Na primer, kursor se premešta iz sredine podebljane reči na kraj te reči.

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+F2

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Izbor celog teksta koji ima isto oblikovanje kao znak na kojem se nalazi kursor

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+F3

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutnog znaka

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+F4

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutne reči

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+F5

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutnog reda

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+F6

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutnog pasusa

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+F7

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutne stranice

  Koristite ovu tastersku prečicu

  Insert+F8

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutnog dokumenta

Napomena

 • Taster Insert se koristi za komande naratora, tako da kada pritisnete taster Insert dok je narator pokrenut, nećete moći da unosite znakove. Da biste koristili taster Insert za unos znakove dok je narator pokrenut, pritisnite kombinaciju tastera Insert+I, a zatim znakove koje želite da dodate.

Prikaži sve

Izbor teksta koji će narator čitati naglas

 1. Da biste otvorili narator, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u polju za pretragu otkucajte termin Narrator (Narator). Sa liste rezultata izaberite stavku Narrator (Narator).

 2. U okviru Glavne postavke naratora izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste čuli ono što otkucate, potvrdite izbor u polju za potvrdu Eho pritisaka tastera korisnika.

  • Da biste čuli događaje u pozadini, poput obaveštenja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Najavi sistemske poruke.

  • Da biste čuli najavu kada se ekran pomeri, potvrdite izbor u polju za potvrdu Najavi obaveštenja o pomeranju.

Promena glasa naratora

 1. Da biste otvorili narator, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u polju za pretragu otkucajte termin Narrator (Narator). Sa liste rezultata izaberite stavku Narrator (Narator).

 2. Izaberite stavku Postavke glasa i izvršite neko od sledećih podešavanja:

  • Da biste izabrali drugačiji glas, u polju za potvrdu Izbor glasa kliknite na glas koji želite da koristite.

  • Za brži govor izaberite broj na listi Podešavanje brzine. Što je broj veći, govor je brži.

  • Za glasniji govor izaberite broj na listi Podešavanje jačine zvuka. Što je broj veći, govor je glasniji.

  • Za viši glas izaberite broj na listi Podešavanje visine glasa. Što je broj veći, glas je viši. Neki ljudi lakše čuju viši glas.

Pokretanje naratora umanjenog

 1. Da biste otvorili narator, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u polju za pretragu otkucajte termin Narrator (Narator). Sa liste rezultata izaberite stavku Narrator (Narator).

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokreni naratora umanjenog.

  Kada sledeći put pokrenete narator, prikazaće se kao ikona na traci zadataka umesto da se otvori na ekranu.

  Da biste vratili dijalog naratora na punu veličinu, kliknite na ikonu Narator na traci zadataka.