Možete koristiti BitLocker šifrovanje disk jedinice da biste doprineli zaštiti svih datoteka uskladištenih na disk jedinici na kojoj je instaliran Windows (disk jedinica operativnog sistema) i na fiksnim disk jedinicama sa podacima (kao što su unutrašnji čvrsti diskovi). BitLocker To Go možete koristiti da biste doprineli zaštiti svih datoteka uskladištenih na prenosivim disk jedinicama sa podacima (kao što su spoljni čvrsti diskovi ili USB fleš diskovi).

Za razliku od sistema šifrovanja datoteka (EFS) koji vam omogućava da šifrujete pojedinačne datoteke, BitLocker šifruje celu disk jedinicu. Možete se prijaviti i raditi sa datotekama na uobičajen način, ali BitLocker vam može pomoći da hakerima blokirate pristup sistemskim datotekama na koje se oni oslanjaju da bi otkrili vašu lozinku ili pristup disk jedinici njenim uklanjanjem sa računara i instaliranjem na drugi računar.

Kada disk jedinici koja je šifrovana pomoću funkcije BitLocker dodate nove datoteke, BitLocker ih automatskih šifruje. Datoteke ostaju šifrovane samo dok su uskladištene na šifrovanoj disk jedinici. Datoteke koje se kopiraju na drugu disk jedinicu ili računar se dešifruju. Ako datoteke delite sa drugim korisnicima, kao što je deljenje putem mreže, one će biti šifrovane dok su uskladištene na šifrovanoj disk jedinici, ali im ovlašćeni korisnici mogu pristupati na uobičajen način.

Ako šifrujete disk jedinicu operativnog sistema, BitLocker tokom pokretanja proverava da li na računaru postoje uslovi koji bi mogli predstavljati bezbednosni rizik (na primer, promena BIOS-a ili promena bilo koje datoteke za pokretanje). Ako se otkrije potencijalni bezbednosni rizik, BitLocker će zaključati disk jedinicu operativnog sistema i zahtevati specijalni BitLocker ključ za oporavak da bi je otključao. Obavezno kreirajte ovaj ključ za oporavak kada prvi put uključite BitLocker. U suprotnom, možete trajno izgubiti pristup svojim datotekama. Ako računar ima čip modula pouzdane platforme (TPM), BitLocker ga koristi da bi zapečatio ključeve koji se koriste za otključavanje šifrovane disk jedinice operativnog sistema. Kada pokrenete računar, BitLocker će od TPM-a zatražiti te ključeve za disk jedinicu i otključati je.

Ako šifrujete disk jedinice sa podacima (fiksne ili prenosive), šifrovane disk jedinice možete otključati lozinkom ili pametnom karticom ili podesiti disk jedinicu tako da se automatski otključa kada se prijavite na računar.

Funkciju BitLocker možete isključiti u bilo kom trenutku, privremeno – tako što ćete je obustaviti, ili trajno – tako što ćete dešifrovati disk jedinicu.

Napomena

  • Mogućnost šifrovanja disk jedinica pomoću BitLocker šifrovanja disk jedinice nije dostupna za sva izdanja operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Uključivanje BitLocker šifrovanja

  1. Otvorite Bitlocker šifrovanje disk jedinice tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Bezbednost, a zatim izabrati stavku Bitlocker šifrovanje disk jedinice.

  2. Kliknite na dugme Uključi BitLocker. Otvoriće se čarobnjak za podešavanje BitLocker šifrovanja. Sledite uputstva u čarobnjaku. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Isključivanje ili privremeno obustavljanje funkcije BitLocker

  1. Otvorite Bitlocker šifrovanje disk jedinice tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Bezbednost, a zatim izabrati stavku Bitlocker šifrovanje disk jedinice.

  2. Uradite nešto od sledećeg:

    • Da biste privremeno obustavili BitLocker, kliknite na dugme Obustavi zaštitu, a zatim na dugme Da.

    • Da biste isključili BitLocker i dešifrovali disk jedinicu, kliknite na dugme Isključi BitLocker, a zatim izaberite stavku Dešifruj disk jedinicu.