Bolja, snažnija, brža: Windows 7 traka zadataka

Efikasniji rad i smanjenje preopterećenja radne površine

Znate šta je Windows traka zadataka, zar ne? To je ona poznata horizontalna traka u dnu radne površine gde su prikazani otvorene datoteke i programi. To je mesto gde se nalazi dugme „Start“. Na tom mestu primate razna obaveštenja u iskačućim prozorima. Suočite se sa tim da verovatno nikada o njoj niste razmislili.

To će se upravo promeniti. U operativnom sistemu Windows 7 nije modernizovan samo izgled trake zadataka. Microsoft je ponovo napravio traku zadataka i ona je bolja nego ikada pre. Poput serije „Čovek od šest miliona dolara“—bolja je, snažnija i brža. (Dobro, možda nije snažnija, ali je uprkos tome dosta moćnija.) Pogledajte neke načine na koje će traka zadataka pojednostaviti vaš rad da biste brže izvršavali radnje.

Bacite kratak pogled i saznajte

Kada na računaru radim na složenim projektima, ponekad mi je otvoreno više prozora nego što razumom mogu da obuhvatim. Dakle, sedim tako, ošamućen i zbunjen kaskadno poređanim pravougaonicima koji se rasprostiru pred mojim očima kao špil karata rasutih po stolu. Kako da odaberem koji prozor želim da pregledam? Kako da se prebacim iz jednog prozora u drugi? Kako da uklonim sve te prozore?

Pomoću male funkcije Aero Peek, eto tako.

Aero Peek možete koristiti da biste brzo pregledali otvorene prozore ne izostavljajući trenutni prozor. Postavite pokazivač na traku zadataka da biste videli pregled u vidu sličice za taj prozor i postavite pokazivač miša na sličicu da biste prozor pregledali u celom ekranu. Nakon toga, ako odlučite da se prebacite na prozor koji pregledate, dovoljno je da kliknete na sličicu. Neverovatno je korisno.

Slika pregleda dugmeta trake zadataka
Snaga funkcije Aero Peek u primeni

Pokaži mi radnu površinu!

Ponekad ćete želeti da uklonite sve otvorene prozore i samo na trenutak ostanete bez njih (ili je to samo sa mnom slučaj). Možda vam je na umu nešto praktično, na primer, želite da bacite pogled na gadžet na radnoj površini. Aero Peek omogućava trenutno umanjivanje otvorenih prozora pomoću dugmeta Prikaži radnu površinu.

Dugme Prikaži radnu površinu predstavlja pravougaonu traku na samom kraju trake zadataka, poput držača za knjige pored dugmeta Start.

Slika dugmeta „Prikaži radnu površinu“
Dugme „Prikaži radnu površinu“ nalazi se na samom kraju trake zadataka

Možete da ga koristite na sledeći način:

  • Postavite pokazivač na dugme Prikaži radnu površinu i brzo pregledajte radnu površinu nakon što otvoreni prozori nestanu i postanu prozirni. Sklonite miš sa dugmeta Prikaži radnu površinu i prozori će se vratiti.

  • Kliknite na dugme Prikaži radnu površinu da biste umanjili sve otvorene prozore i prikazali i prikazali mirno, nezakrčeno i široko prostranstvo radne površine. Kliknite ponovo na njega i prozori će se vratiti.

Slika koja prikazuje kako dugme „Prikaži radnu površinu“ čini otvorene prozore prozirnima
Učinite sve otvorene prozore prozirnima pomoću dugmeta „Prikaži radnu površinu“

Ikone postaju veće i jasnije

Budući da smo sada uklonili sve te prozore, hajde da pogledamo samu dugmad trake zadataka: Imaju novi izgled i omogućavaju nove stvari.

Kada počnete da koristite Windows 7, svaki otvoreni program prikazuje se kao pojedinačno dugme bez oznake. Izgleda lepo i uredno, zar ne?

Slika dugmadi trake zadataka
Podrazumevani izgled otvorenih programa na novoj traci zadataka

Zar ne bi bilo fantastično ako biste mogli da promenite izgled i način grupisanja dugmadi trake zadataka kada je istovremeno otvoren niz programa? To možete uraditi pomoću Windows 7 trake zadataka.

Šta se dešava ako niste zadovoljni redosledom dugmadi trake zadataka? Možete na željeni način promeniti njihov raspored tako što ćete kliknuti na njih i prevući ih. To je mali korak za dugmad trake zadataka, ali veliki za vas.

Slika koja prikazuje način na koji možete promeniti redosled dugmadi trake zadataka
Možete prevlačiti dugmad trake zadataka da biste ih premeštali

Zakačite programe

U starijim verzijama operativnog sistema Windows, programe ste mogli zakačiti za „Start“ meni radi lakšeg pristupa, međutim, u operativnom sistemu Windows 7 programe možete zakačiti i za bilo koje mesto na traci zadataka. Ako program zakačite za traku zadataka, ona će uvek biti ispred vas i moći ćete da je otvorite jednim klikom—brzo i praktično.

Brzo prelazite na željeno odredište pomoću lista za prelazak

Još jedna sjajna nova funkcija u operativnom sistemu Windows 7: Liste za prelazak. Liste za prelazak predstavljaju liste slika, pesama, Veb lokacija i drugih sadržaja grupisanih po programu koji koristite da biste ih otvorili—to znači da sada datoteke koje su vam potrebne možete otvoriti pomoću istog dugmeta trake zadataka koje koristite za otvaranje programa.

Da biste prikazali listu za prelazak za neki program, kliknite desnim tasterom miša na dugme trake zadataka ili prevucite dugme na radnu površinu. Nakon toga na listi za prelazak kliknite na stavku da biste je otvorili.

Slika liste za prelazak za dugme trake zadataka
Desnim tasterom miša kliknite na dugme trake zadataka nekog programa da biste prikazali njegovu listu za prelazak.

Okupite iskačuće prozore

U starijim verzijama operativnog sistema Windows, iskačući prozori, obaveštenja i upozorenja su često i zamorno prekidala moj tok posla. U operativnom sistemu Windows 7 mogu upravljati sistemskom trakom poslova na traci zadataka tako da viđam manje balončića. Pored toga, da bih lakše mogao da ih pratim, svi se nalaze na istom mestu—u Centru aktivnosti—na jednoj lokaciji koja okuplja važna obaveštenja o bezbednosti i održavanju.

Možete odabrati i koje će ikone biti prikazane na sistemskoj traci poslova da ona ne bi prikazivala samo nesređenu grupu ikona. Da, sada možete odabrati koje ikone će se prikazivati. Pored toga, ne morate da brinete ni o skrivenim ikonama. Sve što morate da uradite jeste da na traci zadataka kliknete na dugme Prikaži skrivene ikone da biste ih na jednostavan način ponovo sve videli.

Slika skrivene ikone i dugmeta „Prikaži skrivene ikone“
Kliknite na dugme „Prikaži skrivene ikone“ da biste videli one ikone koje nedostaju

Saznajte sami

Samo napred, počnite da koristite novu traku zadataka. Uz sva odlična nova poboljšanja koja ćete otkriti, ona je namenjena efikasnijem i jednostavnijem provođenju vremena za računarom. Ne, ona nije baš bionička—međutim, toliko je dobra da se ne bih iznenadio da pomislite da jeste.

Osnovni podaci o autoru

Slika kolumniste Petra Tajsvera

Petar Tajsver je pisac u Windows timu u korporaciji Microsoft.Imate komentar za ovog kolumnistu? Unesite svoje komentare pomoću alatke ispod. (Videćete polje za komentar kada kliknete na neko od dugmadi ispod.) Imajte na umu da, iako kolumnista čita vaše komentare, nije moguće uvek odgovoriti zbog velike količine materijala.