Nadogradnja sa operativnog sistema Windows Vista na Windows 7 (prilagođena instalacija)


Posebno preporučujemo da odštampate ovo uputstvo. Računar će se ponovo pokrenuti tokom procesa instalacije operativnog sistema Windows 7, tako da će vam odštampana kopija pomoći da sledite korake ako ne možete da se vratite na ovu Veb stranicu.

Ilustracija procesa izvršavanja prilagođene instalacije operativnog sistema Windows 7
Pregled procesa izvršavanja prilagođene instalacije operativnog sistema Windows 7

Uvod

Ako ne možete da nadogradite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista na Windows 7, moraćete da izaberete opciju Prilagođeno tokom instaliranja operativnog sistema Windows 7. Prilagođena instalacija ne čuva programe, datoteke ni postavke. Zbog toga se ona ponekad naziva i „čista“ instalacija.

Prilagođena instalacija je složenija i njeno dovršavanje ponekad može da potraje nekoliko sati. Ovo uputstvo u pet koraka smo kreirali da bismo vas proveli korak po korak kroz ceo proces.

Šta je potrebno

  • Spoljni čvrsti disk. Pre nego što instalirate Windows 7, moraćete da premestite datoteke sa računara. Da bi ovo bilo jednostavnije, preporučujemo da preuzmete besplatan program koji se zove „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ i da nabavite spoljni čvrsti disk. Oni su dostupni u prodavnicama elektronike i kancelarijske opreme i obezbeđuju jednostavan način za dodavanje dodatnog prostora za skladištenje na računaru.

  • Originalni instalacioni diskovi ili instalacione datoteke za programe koje želite da koristite sa operativnim sistemom Windows 7. Posle instaliranja operativnog sistema Windows 7 moraćete ponovo ručno da instalirate sve programe. Kada pokrenete program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka “, dobićete izveštaj koji navodi programe koje trenutno koristite sa operativnim sistemom Windows XP.

32-bitni ili 64-bitni: Koja verzija operativnog sistema Windows 7 treba da se instalira?

Diskovi za instalaciju 32-bitnog i 64-bitnog sistema uključeni su u paket operativnog sistema Windows 7. Većina 64-bitnih operativnih sistema može da rukuje velikom količinom memorije – obično 4 gigabajta (GB) radne memorije (RAM) ili više – efikasnije nego 32-bitni operativni sistemi. Međutim, nisu svi računari kompatibilni sa 64-bitnom tehnologijom. Više informacija potražite u odeljku 32-bitni i 64-bitni Windows: najčešća pitanja“.

Da biste saznali koji Windows 7 instalacioni disk možete da koristite, kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moj računar, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  • Pored stavke Tip sistema trebalo bi da vidite oznaku „32-bitni operativni sistem“ ili „64-bitni operativni sistem“. Ako je navedena stavka „32-bitni operativni sistem“, koristite 32-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista. 1. korak ovog uputstva će vam pokazati kako se pokreće Windows 7 savetnik za nadogradnju koji vam može reći da li računar može da radi pod 64-bitnom verzijom operativnog sistema Windows 7.

  • Ako je pored stavke Tip sistema navedena oznaka „64-bitni operativni sistem“, koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows Vista i možete da pokrenete 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows 7.

Sledeće:Preuzmite i pokrenite Windows 7 savetnik za nadogradnju.