Video zapis: narezivanje CD-a

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da narezujete muzički CD, disk sa podacima ili disk sa formatom Live sistem. (4:14)