Video zapis: snalaženje na radnoj površini

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali šta je novo u vezi sa radnom površinom. (5:58)

Vodič koji se može odštampati: XPS ikona XPSPDF ikona PDF    Sačuvaj video zapis: Ikona video zapisa WMV (21 MB)