Video zapis: personalizacija računara

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da personalizujete računar (4:50)

Vodič koji se može odštampati: XPS ikona XPSPDF ikona PDF    Sačuvaj video zapis: Ikona video zapisa WMV (17 MB)