Video zapis: Štampanje pomoću operativnog sistema Windows 7

Pogledajte ovaj video zapis da bise saznali kako da promenite opcije štampanja (2:35).
Da li je ovo bilo korisno?
Hvala.
Želite li da dodate još nešto?
Hvala. Povratne informacije nam pomažu da neprestano poboljšavamo sadržaj.
1200 400 Kako ovo možemo učiniti korisnijim za vas? Prosledi Preskoči ovo Želite li da dodate još nešto? Prosledi Ne, hvala