Video zapis: prenos datoteka i postavki sa drugog računara

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da prenesete datoteke i postavke sa drugog računara. (3:58)