Video zapis: korišćenje e-pošte i interneta

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali šta je novo u e-pošti i programu Internet Explorer 8. (5:25)

Vodič koji se može odštampati: XPS ikona XPSPDF ikona PDF    Sačuvaj video zapis: Ikona video zapisa WMV (20 MB)