HomeGroup: preporučene veze

Funkcija HomeGroup olakšava deljenje biblioteka i štampača na kućnoj mreži. Sa drugim osobama u matičnoj grupi možete deliti slike, muziku, video zapise, dokumente i štampače. Matična grupa je zaštićena lozinkom i uvek ćete moći da odaberete sadržaje koje delite sa grupom.

Ova lista vam može pomoći u prvim koracima uz funkciju HomeGroup.