Kako da dodam dodatni roditeljski nadzor?

Funkcija „Roditeljski nadzor“ nije dostupna ukoliko je računar povezan sa domenom.

Pored osnovnih kontrola koje Windows obezbeđuje, možete da instalirate dodatne roditeljske kontrole od drugih dobavljača usluge koje se mogu koristiti sa funkcijom „Roditeljski nadzor“ kako biste upravljali načinom na koji vaša deca koriste računar. Na primer, iako filtriranje Veba i izveštavanje o aktivnostima nisu uključeni u ovu verziju operativnog sistema Windows, možete da koristite ove dodatne kontrole od drugog dobavljača usluge i da ih dodate postojećim kontrolama roditeljskog nadzora. Da biste ih dodali u funkciju „Roditeljski nadzor“, prvo ih preuzmite i instalirajte dodatne kontrole.

Za više informacija o dodatnim kontrolama koje možete koristiti posetite Veb lokaciju Windows (stranica je možda na engleskom). Za detaljne informacije o korišćenju posebnih kontrola koje ste već instalirali proverite sa proizvođačem kontrola.

Dodavanje dodatnih kontrola

Da biste dodali još kontrola, prvo instalirajte dodatne kontrole od posebnog dobavljača usluga.

  1. Instalirajte kontrole koje želite da dodate.

  2. Otvorite roditeljski nadzor tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Korisnički nalozi i porodična bezbednost kliknuti na vezu Podešavanje roditeljskog nadzora. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. U odeljku Dodatne kontrole, izaberite dobavljača kontrola koje želite da dodate u polje Izbor dobavljača. Ako ne postoji polje Izbor dobavljača, i dalje je potrebno da instalirate dodatne kontrole.

  4. Izaberite korisnički nalog kojem želite da dodate još kontrola.

  5. Ako se ekran za podešavanje pojavi za dodatne kontrole, sledite uputstva na tom ekranu.

    Ako se ne pojavi ekran za podešavanje, proverite sa proizvođačem kontrola da biste dobili informacije o njihovom podešavanju.

Napomena

  • Ako ste instalirali dodatne kontrole koje se ne pojavljuju u funkciji „Roditeljski nadzor“, proverite sa proizvođačem.