Kako da dodam dodatni roditeljski nadzor?

Funkcija „Roditeljski nadzor“ nije dostupna ukoliko je računar povezan sa domenom.

Pored osnovnih kontrola koje obezbeđuje Windows, možete da instalirate dodatni roditeljski nadzor od drugih dobavljača usluga, koji može da se koristi sa funkcijom „Roditeljski nadzor“ za upravljanje dečjom upotrebom računara. Na primer, iako veb filtriranje i izveštavanje o aktivnostima nisu uključeni u ovu verziju operativnog sistema Windows, te dodatne kontrole možete da instalirate putem posebnog dobavljača usluga. Da biste ih dodali, prvo morate da preuzmete i instalirate dodatne kontrole.

Više informacija o dodatnim kontrolama koje možete koristiti potražite na stranici Tražite veb filtriranje i izveštaje o aktivnostima u Windows roditeljskom nadzoru?

Informacije o upotrebi određenih kontrola koje ste već instalirali potražite od proizvođača kontrola.

Dodavanje dodatnih kontrola

Da biste dodali dodatne kontrole, prvo morate da instalirate dodatne kontrole od posebnog dobavljača usluga.

  1. Instalirajte kontrole koje želite da dodate.

  2. Otvorite roditeljski nadzor tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Korisnički nalozi i porodična bezbednost kliknuti na vezu Podešavanje roditeljskog nadzora. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. U okviru Dodatne kontrole, u polju Izbor dobavljača izaberite dobavljača za kontrole koje želite da dodate. Ako ne vidite polje Izbor dobavljača, i dalje morate da instalirate dodatne kontrole.

  4. Izaberite korisnički nalog kojem želite da dodate dodatne kontrole.

  5. Ako se pojavi instalacioni ekran za dodatne kontrole, sledite uputstva na ekranu.

    Ako se instalacioni ekran ne pojavi, obratite se proizvođaču kontrola za informacije o njihovoj instalaciji.

Napomena

  • Ako ste instalirali dodatne kontrole koje se ne prikazuju u okviru funkcije „Roditeljski nadzor“, obratite se proizvođaču.