Kada povežete nov hardverski uređaj sa računarom, Windows pokušava da pronađe i instalira softverski upravljački program za taj uređaj. Ponekad možete videti obaveštenje da upravljački program nije potpisan, da je promenjen nakon potpisivanja ili da Windows ne može da ga instalira. Uvek možete da odlučite da li ćete instalirati upravljački program koji nije potpisan ili je promenjen.

Potpisani upravljački program jeste upravljački program uređaja koji sadrži digitalni potpis. Digitalni potpis je elektronski bezbednosni znak koji može da ukazuje na izdavača softvera, kao i na to da li je neko promenio upravljački program nakon potpisivanja. Ako je upravljački program potpisao izdavač koji je potvrdio svoj identitet kod autoriteta certifikata, možete biti sigurni da upravljački program potiče od tog izdavača i da nije bio izmenjen.

Windows će vas upozoriti jednom od sledećih poruka ako upravljački program nije potpisan, ako ga je potpisao izdavač koji nije potvrdio svoj identitet kod autoriteta certifikata ili ako je izmenjen nakon potpisivanja i izdavanja:

Prikaži sve

Windows ne može da verifikuje proizvođača ovog softvera upravljačkog programa

Ovaj upravljački program nema digitalni potpis ili je potpisan digitalnim potpisom koji nije potvrđen kod autoriteta certifikata. Ovaj upravljački program bi trebalo da instalirate samo ako ste ga dobili na originalnom disku proizvođača ili od administratora sistema.

Ovaj upravljački program nije potpisan

Upravljački program nije digitalno potpisao provereni izdavač. Upravljački program je možda izmenjen tako da sadrži zlonamerni softver koji bi mogao da naudi računaru ili ukrade informacije. U retkim slučajevima legitimni proizvođači menjaju pakete upravljačkih programa nakon digitalnog potpisivanja. Upravljački program koji nije potpisan bi trebalo da instalirate samo ako ste ga dobili na originalnom disku proizvođača.

Nažalost, ne postoji pouzdan izvor informacija koji ukazuje na to ko je izdao nepotpisani upravljački program. Svako može da promeni sadržaj nepotpisanog upravljačkog programa. Originalna verzija nepotpisanog upravljačkog programa možda zaista potiče od proizvođača uređaja, ali, ako upravljački program nije potpisan, neko ga je možda promenio. Ne postoji način da znate da li je on promenjen u zlonamerne svrhe. Većina proizvođača sada digitalno potpisuje upravljačke programe koje kreira pre njihovog puštanja u javnost.

Windows zahteva digitalno potpisan upravljački program

Upravljački program kojem nedostaje važeći digitalni potpis ili koji je promenjen nakon potpisivanja ne može da bude instaliran u 64-bitnim izdanjima operativnog sistema Windows. Ovu poruku ćete videti samo ako pokušate da instalirate takav upravljački program u 64-bitnom izdanju operativnog sistema Windows.

Ako vidite neku od ovih poruka pri pokušaju instaliranja upravljačkog programa, trebalo bi da posetite Veb lokaciju proizvođača da biste dobili digitalno potpisan upravljački program za svoj uređaj.

Više informacija potražite u odeljku Ažuriranje upravljačkog programa za hardver koji ne funkcioniše ispravno.