Ako na neko od sledećih pitanja odgovorite sa „da“, na vašem računaru možda postoji virus.

Da li vaš računar radi veoma sporo? Uobičajeni simptom virusa jesu mnogo sporije performanse računara nego što je to uobičajeno. Međutim, postoje i drugi uzroci sporih performansi uključujući potrebu da se čvrsti disk defragmentira, da se računaru doda više memorije (RAM) ili prisustvo špijunskog softvera ili advera. Za više informacija o špijunskom softveru pogledajte odeljak Kako da znate da li je vaš računar zaražen špijunskim softverom.

Da li dobijate neočekivane poruke ili se programi automatski pokreću? Neki virusi mogu da dovedu do oštećenja operativnog sistema Windows ili nekih programa. Rezultati tog oštećenja mogu uključivati neočekivano pojavljivanje poruka, automatsko pokretanje ili zatvaranje programa ili iznenadno isključivanje operativnog sistema Windows.

Da li vaš modem ili čvrsti disk rade češće nego što je to uobičajeno? Virus e-pošte funkcioniše tako što putem e-pošte šalje mnoštvo svojih kopija. Jedan od znakova je taj što je svetlo za aktivnost na modemu veze širokog propusnog opsega ili eksternom modemu neprestano upaljeno, a drugi je zvuk čvrstog diska na računaru koji stalno radi. To nisu uvek simptomi računarskog virusa, ali ako su u kombinaciji sa drugim problemima, mogu ukazivati na zaraženost virusom.

Da biste proverili postojanje virusa, skenirajte računar antivirusnim programom. Svaki dan se pojavljuju novi virusi, tako da je važno da antivirusni program redovno ažurirate. Za više informacija o bezbednosti računara, posetite stranicu Bezbednost kod kuće (stranica je možda na engleskom) na Microsoft Veb lokaciji. Da biste naučili kako se zlonamerni softver uklanja sa računara, posetite Veb stranicu Microsoft alatka za uklanjanje zlonamernog softvera (stranica je možda na engleskom).