Kako da promenim izgled aplikacije Windows Media Center na ekranu?

Ako Windows Media Center koristite za gledanje televizije na računaru, slika na monitoru ili televizoru može biti razvučena ili mogu postojati suvišne margine oko slike. To znači da odnos širina/visina nije tačan. Možda ćete moći da otklonite problem tako što ćete prilagoditi postavke ekrana u programu Media Center.

Slika programa Media Center koja prikazuje margine na svakoj strani ekrana
Prilagođavanje postavki ekrana u aplikaciji Media Center

Pre nego što promenite postavke programa Media Center, uverite se da su postavke ekrana na monitoru ili TV uređaju ispravno konfigurisane i da koristite najbolju dostupnu vezu za povezivanje računara sa ekranom. Informacije o različitim tipovima video veza potražite u članku Povezivanje računara sa televizorom.

Prikaži sve

Promena odnosa širina/visina za određeni kanal

Ako problem sa odnosom širina/visina slike imate na samo nekoliko TV kanala, možete upotrebiti funkciju „Zum“ da biste promenili dimenzije za te kanale.

  1. Dok gledate TV, kliknite desnim tasterom miša na video, a zatim kliknite na strelicu nadesno da biste se pomerili do odeljka „Zum“.

  2. Izaberite stavku Zum 1, Zum 2, Zum 3 i Zum 4 da biste isprobali razne režime zuma i videli koji eliminiše margine i širi sliku na odgovarajući način.

Napomene

  • Ako koristite daljinski upravljač za Media Center, pritisnite dugme „MORE“ da biste prešli na odeljak „Zum“.

  • Opcije zuma možda neće biti dostupne za neke digitalne TV kanale.

Promena sveukupnog odnosa širina/visina

Ako na svim kanalima imate problem sa prikazom slike, kao i na samom interfejsu programa Media Center, promenite opštu rezoluciju ekrana sa širokog ekrana (16:9) na standardni ekran (4:3) ili obrnuto. Evo kako da to uradite:

  1. Na početnom ekranu programa Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, izaberite stavku Postavke, zatim Opšte, Instalacija programa Windows Media Center, a zatim izaberite stavku Konfiguriši TV ili monitor.

  2. Sledite uputstva i, kada budete upitani, odaberite širinu ekrana, kliknite na dugme Standardni (4:3) ili Široki ekran (16:9).

  3. Izaberite odgovarajuću rezoluciju ekrana, a zatim po potrebi dovršite uputstva. Možda će biti potrebno da isprobate nekoliko postavki rezolucije da biste pronašli onu koja najbolje izgleda na vašem ekranu.

Savet

  • Ako se Media Center ne nalazi u režimu celog ekrana, brzo možete promeniti sveukupni odnos širina/visina iz 4:3 u 16:9 (ili obrnuto) tako što ćete držati taster Ctrl dok menjate veličinu prozora pomoću miša. Druga mogućnost je da se prebacite u režim celog ekrana tako što ćete kliknuti na dugme UvećajSlika dugmeta „Povećaj“. Kada to uradite, Media Center će automatski prilagoditi odnos širina/visina tako da odgovara vašem ekranu.