Ne postoji način kojim bi se zagarantovala potpuna bezbednost na bežičnoj mreži. Međutim, postoje mere predostrožnosti koje možete preduzeti da biste pomogli u smanjenju bezbednosnih rizika kada koristite bežičnu mrežu.

  • Svaki put kada je moguće, povežite se samo sa bežičnim mrežama koje zahtevaju bezbednosni ključ za mrežu ili imaju neki drugi oblik bezbednosti, kao što je certifikat. Informacije koje se šalju putem takvih mreža su šifrovane, što može pomoći da se računar zaštiti od neovlašćenog pristupa. Kada u okviru opcije „Povezivanje sa Internetom“ prikažete dostupne bežične mreže, bežične mreže koje nemaju omogućenu bezbednost biće predstavljene žutom ikonom štita.

    Slika opcije „Povezivanje sa Internetom“ koja prikazuje bezbedne i nebezbedne mreže
    Opcija „Povezivanje sa Internetom“ prikazuje bezbedne i nebezbedne mreže
  • Pre nego što se povežete sa mrežom koju je obezbedio dobavljač Internet usluga (ISP) za bežičnu vezu, kao što je javna mreža u kafiću ili na aerodromu, pažljivo pročitajte izjavu o privatnosti i uverite se da razumete koje datoteke su sačuvane na računaru, ukoliko ih ima, kao i koje vrste informacija dobavljač mreže prikuplja sa računara.

  • Ako se povežete sa mrežom koja nije bezbedna, imajte na umu da neko pomoću pravih alatki može videti sve što radite, uključujući Veb lokacije koje posećujete, dokumente na kojima radite, kao i korisnička imena i lozinke koje koristite. Uverite se da ne radite na informacijama o preduzeću ili da ne posećujete oblasti poslovne mreže zaštićene lozinkom dok ste povezani sa tom mrežom.