Kako da izvršim napredna pretraživanja u programu Windows Media Player?

Pretragu možete da koristite za pronalaženje stavki u biblioteci programa Windows Media Player ili u muzičkoj usluzi na Internetu koje se podudaraju sa određenim skupom kriterijuma. Sva podudaranja su prikazana u oknu sa detaljima. Vezama sa podudaranjima u okviru određene kategorije u biblioteci možete pristupiti i tako što ćete kliknuti na padajuću strelicu polja za pretragu.

Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.

Sledeći primeri prikazuju napredna pretraživanja koja možete izvršiti u polju za pretragu programa Windows Media Player:

Prikaži sve

Pronalaženje određene pesme, albuma ili izvođača

Da biste potražili određenu pesmu, album ili izvođača, otkucajte jednu ili više reči u polju za pretragu. Na primer, da biste pronašli sve naslove pesama, naslove albuma i imena izvođača koja sadrže reč „Prince“, otkucajte Prince u polju za pretragu.

Imajte na umu da ako u polju za pretragu otkucate četvorocifreni broj, Player će osim naslova pesama i albuma koji sadrže taj broj tražiti i pesme i albume izdate te godine. Da biste suzili obim rezultata pretrage za naslov pesme ili albuma koji sadrži četvorocifreni broj, na primer, pesma „1999“ izvođača Prince, uključite dodatne reči u upit pretrage. Na primer, da biste pronašli pesmu „1999“ izvođača Prince, otkucajte 1999 Prince u polju za pretragu.

Isključivanje stavki iz pretrage

Da biste isključili stavku, koristite operator NE ili crticu (-). Na primer, otkucajte „Wilco“ NE „Sky Blue Sky“ da biste prikazali sve pesme koje peva Wilco osim onih koje se nalaze na albumu „Sky Blue Sky“. Ili otkucajte -rok da biste videli sve pesme osim onih čiji je žanr rok. Imajte na umu da operator NE mora biti otkucan velikim slovima.

Ako tražite određenu frazu, stavite je pod znake navoda („“). Na primer, otkucajte „Lagana muzika“ da biste tražili stavke koje sadrže čitavu frazu.

Kombinovano pretraživanje

Za kombinovano pretraživanje koristite operator ILI. Na primer, prilikom traženja svih pesama koje pevaju Neil Diamond ili Barbra Streisand, otkucajte „Neil Diamond“ ILI „Barbra Streisand“. Ili otkucajte rok ILI džez da biste pronašli sve pesme čiji žanr je rok ili džez. Imajte na umu da operator ILI mora biti otkucan velikim slovima.

Pretraživanje pomoću dva atributa

Prilikom pretraživanja po dva atributa, koristite operator I ili razmak. Na primer, otkucajte „Wilco“ I „Sky Blue Sky“ da biste našli samo one pesme koje peva Wilco i koje se nalaze na albumu „Sky Blue Sky“. Ili otkucajte Kompozitor:Beethoven Dirigent:„Gerard Schwartz“ da biste pronašli muziku koju je komponovao Beethoven, a dirigovao Gerard Schwartz. Imajte na umu da operator I mora biti otkucan velikim slovima.

Pretraživanje pomoću atributa informacija o medijima

Da biste ograničili pretraživanje na određeni atribut informacija o medijima, koristite format Atribut:Stavka koju tražite. Na primer, otkucajte Žanr:rok da biste pronašli pesme čiji žanr je rok. Ili otkucajte Kompozitor:Beethoven da biste našli svu muziku koju je komponovao Beethoven. Sledeća tabela prikazuje različite primere reči za pretraživanje i njihovo korišćenje.

Za pronalaženje Koristite sledeće Primer
Za pronalaženje

Album ili naslov CD-a

Koristite sledeće

Album:

Primer

album:„Sky Blue Sky“

Za pronalaženje

Primarni izvođač

Koristite sledeće

Izvođač albuma:

Primer

izvođač albuma:Wilco

Za pronalaženje

Primarni izvođač ili gost na albumu

Koristite sledeće

Izvođač:

Primer

izvođač:Wilco

Za pronalaženje

Kompozitor

Koristite sledeće

Kompozitor:

Primer

kompozitor:„Jeff Tweedy“

Za pronalaženje

Dirigent orkestra

Koristite sledeće

Dirigent:

Primer

dirigent:„Gerard Schwartz“

Za pronalaženje

Dobavljač sadržaja

Koristite sledeće

Dobavljač sadržaja:

Primer

dobavljač sadržaja:ime prodavnice

Za pronalaženje

Gost na albumu

Koristite sledeće

Gost na albumu:

Primer

gost na albumu:„Ray Charles“

Za pronalaženje

Žanr

Koristite sledeće

Žanr:

Primer

žanr:rok

Za pronalaženje

Trajanje sadržaja u sekundama

Koristite sledeće

Dužina:

Primer

dužina:245

Za pronalaženje

Da li je sadržaj zaštićen pravima na korišćenje medija?

Koristite sledeće

Zaštićeno:

Primer

zaštićeno:<da/ne>

Za pronalaženje

Ocene sadržaja (uključujući ocene korisnika i dobavljača)

Koristite sledeće

Ocena:

Primer

ocena:4

Za pronalaženje

Naslov stavke

Koristite sledeće

Naslov:

Primer

naslov:„Either Way“

Imajte na umu da pretraživanje ne razlikuje velika i mala slova, osim kada vršite kombinovane pretrage korišćenjem operatora NE, ILI ili I. Takođe imajte na umu da ne postoje razmaci između reči za pretraživanje, kolone i teksta koji upisujete. Znakovi navoda su potrebni samo prilikom pretraživanja pomoću fraza sa većim brojem reči koje su uobičajene kod naslova albuma i punih imena izvođača i u slučaju da želite da tražite određenu frazu.

Ako se nalazite u kategoriji biblioteke koja ne koristi kriterijume pretrage koje ste naveli, na primer, prilikom traženja imena izvođača unutar kategorije „Žanr“, Player će pretražiti sve ostale kategorije u biblioteci i obezbediti listu pronađenih podudaranja u oknu sa detaljima. Sva pronađena podudaranja možete videti i tako što ćete kliknuti na padajuću strelicu polja za pretragu.

Da biste brzo opozvali kriterijum prethodne pretrage u polju za pretragu, kliknite na dugme Obriši pretraguSlika dugmeta „Obriši pretragu“.