Kako da sprečim sinhronizaciju datoteke sa uređajem u programu Windows Media Player?

Ako se uređaj automatski sinhronizuje sa programom Windows Media Player, a želite da isključite određenu datoteku iz sinhronizacije sa uređajem, možete odabrati preskakanje te datoteke. Postoji nekoliko opcija za preskakanje datoteka: brisanje datoteke sa uređaja, uklanjanje datoteke sa spiska numera koji se automatski sinhronizuje sa uređajem i uklanjanje datoteke koja ima grešku.

 • Brisanje datoteke sa uređaja

  Ako sa uređaja izbrišete datoteku koja je deo spiska numera koji se sinhronizuje sa uređajem, Windows Media Player će preskočiti tu datoteku prilikom sledeće sinhronizacije sa uređajem.

  Ako kasnije budete želeli da se ta datoteka ponovo automatski sinhronizuje sa uređajem, prevucite je iz okna sa detaljima u stavku Lista za sinhronizaciju u oknu liste, a zatim kliknite na dugme Započni sinhronizaciju.

 • Uklanjanje datoteke sa spiska numera koji se automatski sinhronizuje sa uređajem

  Da biste prikazali sadržaj spiskova numera koji su podešeni da se automatski sinhronizuju sa uređajem, uradite sledeće:

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
   Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
  2. U biblioteci programa Player izaberite karticu Sinhronizacija, kliknite na dugme Opcije sinhronizacijeSlika dugmeta „Sinhronizuj opcije“ i izaberite stavku Podesi sinhronizaciju.
  3. U dijalogu Instalacija uređaja izaberite spisak numera koji želite da prikažete na listi Spiskovi numera za sinhronizaciju.

 • Uklanjanje datoteke koja ima grešku

  Ako greška sprečava sinhronizaciju datoteke, možete pokušati da otklonite problem da bi datoteka mogla uspešno da se sinhronizuje. Druga mogućnost je da sprečite Player da pokuša ponovnu sinhronizaciju te datoteke tako što ćete kliknuti na dugme GreškaSlika dugmeta „Greška“ (koje se pojavljuje u oknu sa detaljima, pored datoteke na listi Status sinhronizacije), a zatim izabrati stavku Preskoči ovu datoteku pri svakoj sinhronizaciji. Takođe možete da preskočite sve druge datoteke koje imaju istu grešku tako što ćete izabrati stavku Preskoči sve datoteke sa ovom greškom pri svakoj sinhronizaciji.

  Da biste u oknu sa detaljima prikazali listu Status sinhronizacije, kliknite na statusnu traku na kartici Sinhronizacija u oknu liste.