Kako da uklonim fasciklu Windows.old?

Ako instalirate Windows 7 izvršavanjem prilagođene instalacije i ne formatirate particiju tokom procesa instalacije, datoteke korišćene u prethodnoj verziji operativnog sistema Windows skladište se u fascikli Windows.old. Tip datoteka u toj fascikli zavisi od računara. Posle nekog vremena korišćenja operativnog sistema Windows 7 – na primer posle jedne ili dve sedmice – i kada budete sigurni da su datoteke i postavke vraćene tamo gde želite da budu, možete bezbedno osloboditi prostor na disku pomoću alatke „Čišćenje diska“ kojom ćete izbrisati fasciklu Windows.old.

Upozorenje

  • Pre korišćenja alatke „Čišćenje diska“ uverite se da se sve datoteke i postavke nalaze na očekivanoj lokaciji u operativnom sistemu Windows 7. Brisanje fascikle Windows.old ne može se opozvati.

  1. Otvorite alatku „Čišćenje diska“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Čišćenje diska, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Čišćenje diska.

    Ako od vas bude zatraženo da odaberete disk jedinicu, izaberite disk jedinicu na kojoj ste instalirali operativni sistem Windows, a zatim kliknite na dugme U redu.

  2. U dijalogu Čišćenje diska, na kartici Čišćenje diska kliknite na dugme Obriši sistemske datoteke.

    Ako od vas ponovo bude zatraženo da odaberete disk jedinicu, izaberite disk jedinicu na kojoj ste instalirali operativni sistem Windows, a zatim kliknite na dugme U redu.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prethodne instalacije operativnog sistema Windows i svim ostalim poljima za potvrdu za datoteke koje želite da izbrišete, a zatim kliknite na dugme U redu.

  4. U poruci koja se pojavljuje kliknite na dugme Izbriši datoteke.