Kako se koristi program za snimanje razvoja problema?

Program za snimanje razvoja problema možete da koristite za automatsko hvatanje koraka koje izvršite na računaru, uključujući tekstualni opis mesta na koje ste kliknuli i sliku ekrana tokom svakog klika (što se naziva snimak ekrana). Kada uhvatite ove korake, možete da ih sačuvate u datoteci koju može da iskoristi stručnjak za podršku ili neko drugi ko vam pomaže sa problemom na računaru.

Napomene

 • Kada snimate korake na računaru, ništa što otkucate neće biti snimljeno. Ako je ono što kucate važan deo ponovnog kreiranja problema koji pokušavate da rešite, koristite funkciju komentara opisanu ispod da biste markirali gde dolazi do problema.

  Neki programi, na primer igre na celom ekranu, možda neće biti tačno uhvaćeni ili možda neće pružiti korisne detalje stručnjaku za podršku.

Prikaži sve

Snimanje i čuvanje koraka na računaru

 1. Otvorite program za snimanje razvoja problema tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim otkucajte psr. Sa liste rezultata izaberite stavku psr.

 2. Kliknite na dugme Započni snimanje. Na računaru prođite kroz korake da biste ponovo doveli do problema. Snimanje možete da pauzirate u bilo kom trenutku i da ga nastavite kasnije.

 3. Kliknite na dugme Zaustavi snimanje.

 4. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte ime datoteke i kliknite na dugme Sačuvaj (datoteka se čuva sa oznakom tipa datoteke .zip).

  Da biste prikazali zapis snimljenih koraka, otvorite .zip datoteku koju ste upravo sačuvali i kliknite dvaput na datoteku. Dokument će se otvoriti u pregledaču.

Slanje koraka problema putem e-pošte

 • Nakon snimanja i čuvanja .zip datoteke, kliknite na strelicu nadole za pomoć Slika strelice nadole za pomoć, a zatim izaberite stavku Pošalji primaocu e-pošte. To će otvoriti e-poruku u podrazumevanom programu za e-poštu sa poslednjom snimljenom datotekom kao prilogom u njoj.

  Napomena

  • Opciju Pošalji primaocu e-pošte nećete moći da izaberete dok ne snimite i sačuvate datoteku.

Komentarisanje koraka problema

 1. Otvorite program za snimanje razvoja problema tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim otkucajte psr. Sa liste rezultata izaberite stavku psr.

 2. Kliknite na dugme Započni snimanje.

 3. Kada želite da dodate komentar, kliknite na dugme Dodaj komentar.

 4. Koristite miš da biste markirali deo ekrana koji želite da komentarišete, u polju „Markiranje i komentar problema“ otkucajte tekst, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme Zaustavi snimanje.

 6. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte ime datoteke i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Da biste prikazali zapis snimljenih koraka, otvorite .zip datoteku koju ste upravo sačuvali i kliknite dvaput na datoteku. Dokument će se otvoriti u pregledaču.

Prilagođavanje postavki

Ako prilagodite postavke programa za snimanje razvoja problema, one će biti sačuvane samo tokom trenutne sesije. Nakon što zatvorite i ponovo otvorite program za snimanje razvoja problema, on će se vratiti na uobičajene postavke.

 1. Otvorite program za snimanje razvoja problema tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim otkucajte psr. Sa liste rezultata izaberite stavku psr.

 2. Kliknite na strelicu nadole za pomoć Slika strelice nadole za pomoć, a zatim izaberite stavku Postavke.
 3. Možete da promenite sledeće postavke za program za snimanje razvoja problema:

  • Izlazna lokacija. Ukoliko ne želite da nakon snimanja od vas bude zatraženo da sačuvate datoteku, kliknite na dugme Potraži da biste postavili ime datoteke za podrazumevani izlaz.

  • Omogućavanje hvatanja ekrana. Ako ne želite da hvatate snimke ekrana zajedno sa informacijama o kliku, izaberite opciju Ne. Ovu opciju možete razmotriti ako pravite snimke ekrana programa koji sadrži lične informacije kao što su bankovni računi i delite te snimke ekrana s nekim drugim.

  • Broj nedavnih snimaka ekrana koji se skladište. Iako je podrazumevana vrednost 25 ekrana, možete da povećate ili umanjite broj snimaka ekrana. Program za snimanje razvoja problema snima samo podrazumevani broj snimaka ekrana. Na primer, ako ste tokom snimanja napravili 30 snimaka ekrana, ali je podrazumevana vrednost samo 25 snimaka ekrana, nedostajaće vam prvih pet snimaka ekrana. U ovom slučaju ćete želeti da povećate broj podrazumevanih snimaka ekrana.

ID članka: MSW700044