Kako senzor utiče na privatnost?

Po podrazumevanoj vrednosti, kada se senzor omogući, svi programi i korisnici na računaru moći će pristupiti informacijama iz tog senzora. Windows vas obaveštava kada programi pristupe informacijama o lokaciji tako što na sistemskoj traci poslova privremeno prikazuje ikonu „Senzor lokacije i ostali senzori“ Prikaz definicije . Windows prikazuje ikonu kada program ili usluga prvi put pristupe lokaciji računara iz senzora.

Neki programi bi potencijalno bez dozvole mogli koristiti lične informacije (kao što je lokacija) iz senzora. Možete ograničiti pristup programa informacijama iz senzora po korisničkom nalogu. Više informacija potražite u odeljku Promena programa i usluga koji mogu pristupati informacijama iz senzora. Za informacija o omogućavanju i onemogućavanju senzora pogledajte odeljak Omogućavanje ili onemogućavanje senzora.