Kako Windows bira za koje će datoteke praviti rezervnu kopiju?

Kada pravite rezervnu kopiju datoteka pomoću programa „Windows rezervne kopije“, možete dozvoliti operativnom sistemu Windows da odabere za šta će se praviti rezervna kopija ili izabrati pojedinačne fascikle i disk jedinice za koje želite da napravite rezervnu kopiju. U zavisnosti od toga šta izaberete, rezervna kopija će sadržati stavke opisane u sledećim odeljcima.

Prikaži sve

Dozvoli da Windows odabere

Ako dozvolite operativnom sistemu Windows da odabere za šta će se praviti rezervna kopija, rezervna kopija će obuhvatiti sledeće stavke:

 • Datoteke sa podacima koje su sačuvane u bibliotekama, na radnoj površini i u podrazumevanim Windows fasciklama svih osoba koje imaju korisnički nalog na računaru.

  Napomene

  • U rezervnu kopiju su uključene samo lokalne datoteke u bibliotekama. Ako imate datoteke u biblioteci koje su sačuvane na disk jedinici koja se nalazi na drugom računaru na mreži, na Internetu, na istoj disk jedinici na kojoj čuvate rezervnu kopiju ili na disk jedinici koja nije formatirana pomoću sistema datoteka NTFS, one neće biti uključene u rezervnu kopiju.

  • Podrazumevane Windows fascikle obuhvataju fascikle „AppData“, „Kontakti“, „Radna površina“, „Preuzimanja“, „Omiljene lokacije“, „Veze“, „Sačuvane igre“ i „Pretrage“.

 • Ako je disk jedinica na kojoj čuvate rezervnu kopiju formatirana pomoću sistema datoteka NTFS i ima dovoljno prostora na disku, slika sistema programa, Windows i svi upravljački programi i postavke registratora će takođe biti uključeni u rezervnu kopiju. Ovu sliku možete koristiti za vraćanje sadržaja računara u prethodno stanje u slučaju da čvrsti disk ili čitav računar prestane da radi. Više informacija potražite u odeljku Šta je to slika sistema?

Dozvoli da ja odaberem

Možete odabrati da napravite rezervnu kopiju za pojedinačne fascikle, biblioteke ili disk jedinice.

Napomene

 • Ni za jednu datoteku u poznatim sistemskim fasciklama (fasciklama koje sadrže datoteke potrebne za pokretanje operativnog sistema Windows) kao ni za poznate programske datoteke (datoteke koje sebe definišu kao deo programa u registratoru kada se program instalira) neće se praviti rezervna kopija, čak i ako se nalaze u izabranoj fascikli.

 • Ako fascikla ili disk jedinica nije izabrana, za sadržaje te fascikle ili disk jedinice se neće praviti rezervna kopija.

Program „Windows rezervne kopije“ neće praviti rezervne kopije za sledeće stavke:

 • Programske datoteke (datoteke koje sebe definišu kao deo programa u registratoru kada se program instalira).

 • Datoteke uskladištene na čvrstim diskovima formatiranim pomoću sistema datoteka FAT.

 • Datoteke koje se nalaze u korpi za otpatke.

 • Privremene datoteke na disk jedinicama manjim od 1 GB.