Dodaci Veb pregledača snabdevaju Windows Internet Explorer 9 posebnim funkcijama, kao što su trake sa alatkama i ActiveX kontrolama.

Nekoliko programskih dodataka je unapred instalirano u programu Internet Explorer, ali mnogi dolaze sa Interneta. Programski dodaci obično zahtevaju da date dozvolu pre nego što budu instalirani na računaru. Međutim, neki od njih se mogu instalirati i bez vašeg znanja. To se dešava ako je dodatak bio deo drugog programa koji ste instalirali.

Prikaži sve

Pregled programskih dodataka instaliranih u programu Internet Explorer 9

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme AlatkeDugme „Alatke“, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 3. U odeljku Tipovi dodataka izaberite stavku Trake sa alatkama i proširenja.

 4. Sa liste Prikaži možete izabrati neki od sledećih prikaza dodataka:

  • Da biste prikazali celokupnu listu dodataka koji se nalaze na računaru, izaberite opciju Svi dodaci.

  • Da biste prikazali samo one dodatke koji su bili potrebni za trenutnu Veb stranicu ili Veb stranicu koja je nedavno prikazana, izaberite opciju Dodaci koji su trenutno učitani.

  • Da biste prikazali dodatke koje je preliminarno odobrio Microsoft, proizvođač računara ili dobavljač usluga, izaberite opciju Pokretanje bez traženja dozvole.

 5. Kada završite kliknite na dugme Zatvori.

Uključivanje i isključivanje programskih dodataka u programu Internet Explorer

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme AlatkeDugme „Alatke“, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 3. U okviru Prikaži izaberite stavku Svi dodaci.

 4. Kliknite na programski dodatak, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste programski dodatak učinili dostupnim za upotrebu u pregledaču, kliknite na dugme Omogući.

  • Da biste isključili programski dodatak tako da se ne može koristiti u pregledaču, kliknite na dugme Isključi.

 5. Ponovite 4. korak za svaki programski dodatak koji želite da uključite ili isključite. Kada završite kliknite na dugme Zatvori.

  Napomena

  • Pre nego što onemogućite dodatak pregledača, imajte na umu da neke Veb stranice ili sâm Internet Explorer možda neće ispravno prikazivati sadržaje ako je neki dodatak onemogućen. Preporučujemo da dodatke onemogućite samo ako više puta dovedu do zatvaranja programa Internet Explorer.

Brisanje instaliranih ActiveX kontrola

Možete izbrisati samo one ActiveX kontrole koje ste preuzeli i instalirali. Ne možete izbrisati ActiveX kontrole koje su unapred instalirane ili programske dodatke bilo koje vrste, ali ih možete isključiti.

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme AlatkeDugme „Alatke“, a zatim izaberite stavku Upravljaj dodacima.
 3. Da biste prikazali sve ActiveX kontrole, u okviru Prikaži izaberite stavku Preuzete kontrole.

 4. Izaberite ActiveX kontrolu koju želite da izbrišete, a zatim izaberite stavku Više informacija.

 5. U dijalogu Više informacija kliknite na dugme Ukloni. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 6. Ponovite 4. i 5. korak za svaku kontrolu koju želite da izbrišete. Kada završite kliknite na dugme Zatvori.

Napomena

 • Ako programski dodatak nije moguće ukloniti u dijalogu „Upravljanje programskim dodacima“, možda ćete moći da ga deinstalirate u okviru opcije „Programi i funkcije“. Više informacija o deinstaliranju programa potražite u odeljku Deinstalacija ili promena programa.